خبر ها

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 205

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing  دوره 205 روز و ساعت برگزاری

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 204

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing  دوره 204 روز و ساعت برگزاری

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 203

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing  دوره 203 روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها از ساعت ۸ الی ۱۲:۳۰

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 202

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing  دوره 202 روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه ها از ساعت 8 الی 12:30

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 201

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing  دوره 201 روز و ساعت برگزاری: سه هفته اول کلاس روز چهارشنبه از ساعت 15 الی 19:30 و پنج هفته بعدی روز سه شنبه از ساعت 15 الی 19:30

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 200

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing  دوره 200 روز و ساعت برگزاری: جمعه ها از ساعت ۱۵ الی ۱۹:۳۰

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 199

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing  دوره 199 روز و ساعت برگزاری: سه شنبه ها از ساعت 15 الی 19:30 شهریه کلاس

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 198

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing  دوره 198   روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه ها از ساعت 8 الی 12:30 طول دوره

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 197

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 197 روز و ساعت برگزاری: جمعه ها از ساعت 15 الی 19:30 طول دوره

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 196

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 196   شروع دوره : 24-10-94 پایان دوره : 20 اسفند روز و ساعت برگزاری:پنجشنبه ها از ساعت 8 الی 12:30   طول دوره: ۸ هفته   شهریه ک

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 195

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 195   شروع: 06-09-94   روز و ساعت برگزاری: جمعه ها از ساعت 15 الی 19:30   طول دوره: 8 هفته   شهریه کلاس: 7000000 ریال مدرس:

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 194

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد.   عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 194   شروع: 21-08-94     روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه ها از ساعت 8 الی 12:30 طول دوره: 8 هفته شهریه کلاس:

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 193

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 193   شروع: 18-07-94   روز و ساعت برگزاری: دو هفته اول شنبه و سه شنبه از ساعت 15 الی 19:30 و چهار هفته بعدی شنبه ها همین ساعت طول دوره: 6 هفته شهریه کلاس: 7000000 ریال

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 192

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 192   شروع دوره: 09-07-94 روز و ساعت برگزاری: چهار هفته اول پنجشنبه ها صبح از ساعت ۸ الی ۱۲:۳۰ و دو هفته بعدی سه شنبه و پنجشنبه

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 191

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 191   شروع دوره: 23-06-94 روز و ساعت برگزاری: دو هفته اول دوشنبه ها صبح از ساعت 8 الی 12:30 و شش هفته بعدی چهارشنبه  ها عصر از ساعت ۱۵ الی ۱۹:۳۰

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 190

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 190   شروع دوره: 20-06- 94 روز و ساعت برگزاری: جمعه ها از ساعت ۱۵ الی ۱۹:۳۰ طول دوره: 8 هفته

ادامه خبر
اول ... 6 7 8 9 10 آخر 

دوره های GRE

کلاس GRE دکتر برزآبادی (بخش زبان)

درباره کلاس GRE دکتر برزآبادی (بخش زبان)

کلاس ریاضی GRE

درباره کلاس ریاضی GRE

ثبت نام در دوره ها

جست و جوی دوره مورد نظر

کلاسهای آماده ثبت نام

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
کلاس هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی شامل Vocabulary- Reading – Writing - Critical Reasoning دوره 287 ( جلسه توجیهی ) چهارشنبه 18 بهمن 1402 از ساعت 16:00 الی 19:00 1402/11/18 3200000 تومان ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره