خبر ها

کلاس ریاضی GRE

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد عنوان: کلاس ریاضی GRE شروع دوره : 4 دی روز و ساعت برگزاری: دوشنبه ها از ساعت 16:30 الی 19:30 طول دوره: 5 هفته شهریه کلاس: 3500000 ریال مدرس: خانم بلوری مکان برگزاری کلاس: خیابان وصا

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 220

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 220 شروع دوره : 10 آبان روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها عصر از ساعت 15:00 الی 19:30 طول دوره: 9 هفته شهریه کلاس: 9000000 ریال استاد دوره: آقای دکتر برزآباد

ادامه خبر

کلاس فشرده GRE دکتر برزآبادی دوره 219

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس فشرده GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 219 شروع دوره : 29 شهریور پایان دوره : 29 مهر روز و ساعت برگزاری: شنبه ها و چهارشنبه ها عصر از ساعت 15:00 الی 19:30 طول دوره: 5 هفته شهریه کل

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 218

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 218 شروع دوره : 9 شهریور روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه ها صبح از ساعت 8:00 الی 12:30 طول دوره: 9 هفته شهریه کلاس: 9000000 ریال استاد دوره: آقای دکتر برز

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 217

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 217 شروع دوره : 4 مرداد روز و ساعت برگزاری:چهارشنبه ها ساعت 15 الی 19:15 طول دوره: 8 هفته (تعداد جلسات: 9 جل

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 216

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 216 شروع دوره : 15 تیر پایان دوره : 9 شهریور روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه ها صبح از ساعت 8:00 الی 12:30 طول دوره: 8 هفته شهریه کلاس: 800

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 215

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 215 شروع: 10 خرداد روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها از ساعت 15:00 الی 19:30 طول دوره: 8 هفته شهریه کلاس: 8000000 ریال استاد دوره: آقای دکتر برزآبادی

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 214

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 214 شروع دوره : 1 اردیبهشت 1396 روز و ساعت برگزاری: جمعه ها از ساعت 15:00 الی 19:30 طول دوره: 8 هفته شهریه کلاس: 8000000 ریال استاد دوره: آقای دکتر برزآبادی

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 213

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 213 شروع: 4 اسفند روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها از ساعت 15:00 الی 19:30 طول دوره: 8 هفته شهریه کلاس: 8000000 ریال استاد دوره: آقای دکتر برزآبادی

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 212

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing  دوره 212 روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه ها از ساعت 8:00 الی 12:30

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 211

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing  دوره 211 روز و ساعت برگزاری

ادامه خبر

کلاس فشرده GRE دکتر برزآبادی دوره 210

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس فشرده GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing  دوره 210 روز و ساعت برگزاری: یکشنبه ها و چهارشنب

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 209

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing  دوره 209 روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه ها از ساعت 8 الی

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 208

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing  دوره 208 روز و ساعت برگزاری: هفته اول

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 207

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing  دوره 207 روز و ساعت برگزاری: هفته اول کلاس جمعه عصر از

ادامه خبر

دوره غیر حضوری GRE General

این دوره مناسب افرادی است که به دلیل مسافت یا مشغله فرصت شرکت در کلاسهای حضوری را ندارند. دوره برای کسانی که قبلا برای آمادگی آزمون تلاش کرده اند ولی نیاز به تمرین بیشتری احساس می کنند نیز مناسب است. طراح و استاد دوره: دکتر داود برزآبادی فراهانی مطالب دوره (بخش

ادامه خبر
اول ... 6 7 8 9 10 آخر 

دوره های GRE

کلاس GRE دکتر برزآبادی (بخش زبان)

درباره کلاس GRE دکتر برزآبادی (بخش زبان)

کلاس ریاضی GRE

درباره کلاس ریاضی GRE

ثبت نام در دوره ها

جست و جوی دوره مورد نظر

کلاسهای آماده ثبت نام

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
کلاس هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی شامل Vocabulary- Reading – Writing - Critical Reasoning دوره 288 روز و ساعت جلسه توجیهی آنلاین : پنجشنبه 30 فروردین 1403 از ساعت 09:00 الی 12:00 1403/01/30 3200000 تومان ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره