آزمون آزمایشی GRE
 14914     1397/02/03-- 10:22:25

آزمون آزمایشی GRE

شامل تمامی بخش ها

طراح آزمون : آقای دکتر برزآبادی

تاریخ آزمون :

ساعت برگزاری:ساعت 9 صبح
مدت آزمون: 4 ساعت


 

توجه

تعداد و نوع سوالات کلیه بخشها مطابق با آزمون اصلی می باشد

اعلام نمره

در پایان آزمون ، نمره بخش Verbal و Quantitative اعلام و به فاصله 5 روز کارنامه نهایی به ایمیل داوطلبان ارسال می گردد.

 

موارد آزمون شامل :

Verbal Section
Writing Section
Quantitative Section