خبر ها

دوره ترمیک TOEFL & IELTS ترم پاییز 97

گروه زبان دکتر برز آبادی از طریق آزمون تعیین سطح آیلتس و تافل اقدام به برگزاری کلاس های ترمیک آمادگی آیلتس وتافل iBT در روز های مختلف هفته می نماید. دوره ترمیک آیلتس

ادامه خبر

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 163

طراح دوره: آقای اعلایی مطالب ارائه شده و برنامه تمام کلاس های تافل فشرده این مرکز یکسان می باشد و مطالب درسی که تحت نظر آقای اعلائی تهیه شده است شامل نرم افزار تی پی او، پاورپوینت های کلاس و فایل های کمکی دیگر در طول دوره، در اختیار زبان آموزان این مرکز قرار می گیرد.

ادامه خبر

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 161

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی مطالب ارائه شده و برنامه تمام کلاس های تافل فشرده این مرکز یکسان می باشد و مطالب درسی که تحت نظر آقای اعلائی تهیه شده است شامل نر

ادامه خبر

کلاس ویژه TOEFL iBT

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 26 این دوره برای کسانی مناسب است که از نظر زمانی در مضیقه هستند و می خواهندهر چه سریع تر خود رابرای یک نمره خوب درTO

ادامه خبر

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 162 ( آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی استاد د

ادامه خبر

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 160 آقای اعلایی

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی استاد دوره:آقای اعلایی

ادامه خبر

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 158 آقای اعلایی

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی استاد دوره:آقای اعلایی شروع :

ادامه خبر
اول 1 2 3 4 5  ... آخر 

دوره های تافل

دوره تافل فشرده

درباره دوره تافل فشرده

دوره تافل ترمیک

درباره دوره تافل ترمیک

دوره تافل ویژه

درباره دوره تافل ویژه

دوره تافل دکتری

درباره دوره تافل دکتری

آزمون های تعیین سطح تافل

جست و جوی آزمون مورد نظر

آزمون های آماده ثبت نام

نام آزمون زمان برگزاری هزینه ثبت نام
TOEFL iBT 1397/07/20 - 15:00 - 19:30 300000 ثبت نام
TOEFL iBT 1397/07/19 - 12:00 - 08:30 300000 ثبت نام
TOEFL iBT 1397/07/18 - 08:30 - 12:00 300000 ثبت نام
TOEFL iBT 1397/07/16 - 15:00 - 19:30 300000 ثبت نام
TOEFL iBT 1397/07/12 - 08:30 - 12:00 300000 ثبت نام
TOEFL iBT 1397/07/09 - 15:00 - 19:30 300000 ثبت نام
TOEFL iBT 1397/07/05 - 08:30 - 12:00 300000 ظرفیت تکمیل شده است
TOEFL iBT 1397/06/13 - 15:00 - 19:30 300000 ظرفیت تکمیل شده است
TOEFL iBT 1397/06/22 - 08:30 - 12:00 300000 ظرفیت تکمیل شده است
TOEFL iBT 1397/06/26 - 09:00 - 12:30 300000 ظرفیت تکمیل شده است
TOEFL iBT 1397/06/04 - 09:00 - 12:30 300000 ظرفیت تکمیل شده است
TOEFL iBT 1397/05/28 - 09:00 - 12:30 300000 ظرفیت تکمیل شده است

ثبت نام در دوره ها

جست و جوی دوره مورد نظر

کلاسهای آماده ثبت نام

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه ثبت نام
کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 163 شنبه ها و دوشنبه ها عصر ساعت 16:00 الی ۱۹:۳۰ 1397/07/07 8500000 ثبت نام
کلاس IELTS فشرده دوره 66 ( آقای رسائی مقدم) پنجشنبه ها و جمعه ها صبح از ساعت 08:30 الی 12:00 1397/09/08 9000000 ثبت نام
کلاس ویژه TOEFL iBT شنبه -دوشنبه - چهارشنبه از عصر ساعت ۱۶ الی ۱۹:۳۰ 1397/07/23 13000000 ظرفیت تکمیل شده است
کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 162 ( آقای اعلایی) شنبه ها و دوشنبه ها عصر ساعت ۱۶ الی ۱۹:۳۰ 1397/10/17 8500000 ظرفیت تکمیل شده است
کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 161 سه شنبه ها و چهارشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1397/08/01 8500000 ظرفیت تکمیل شده است
کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 160 آقای اعلایی دوشنبه ها و چهارشنبه ها صبح از ساعت 9:30 الی 13:00 1397/10/17 8500000 ظرفیت تکمیل شده است
LISTENING & SPEAKING - TOEFL پنجشنبه ها صبح از ساعت 8:30 الی 12:00 1397/07/26 4000000 ثبت نام
READING & WRITING -TOEFL یکشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1397/07/22 4000000 ثبت نام
LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL پنجشنبه ها عصر از ساعت 15:30 الی 18:45 1397/07/26 3800000 ثبت نام
LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL چهارشنبه ها صبح از ساعت 9:00 الی 12:15 1397/07/25 3800000 ثبت نام
LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL شنبه ها صبح از ساعت 9:00 الی 12:15 1397/07/28 3800000 ثبت نام
LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL سه شنبه ها صبح از ساعت 9:00 الی 12:15 1397/07/24 3800000 ثبت نام
LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL سه شنبه ها عصر از ساعت 15:30 الی 18:45 1397/07/24 3800000 ثبت نام
LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL جمعه ها عصر از ساعت 15:30 الی 18:45 1397/07/27 3800000 ثبت نام
LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL جمعه ها صبح از ساعت 8:30 الی 11:45 1397/07/27 3800000 ثبت نام
READING & WRITING- PRE TOEFL جمعه ها ظهر از ساعت 12:00 الی 15:15 1397/07/27 3800000 ثبت نام
READING & WRITING- PRE TOEFL چهارشنبه عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1397/07/25 3800000 ثبت نام
READING & WRITING- PRE TOEFL دوشنبه ها صبح از ساعت 9:30 الی 12:45 1397/07/23 3800000 ثبت نام
READING & WRITING- PRE TOEFL یکشنبه ها صبح از ساعت 9:00 الی 12:15 1397/07/22 3800000 ثبت نام
READING & WRITING- PRE TOEFL یکشنبه ها عصر از ساعت 15:30 الی 18:45 1397/07/22 3800000 ثبت نام
READING & WRITING- PRE TOEFL پنجشنبه ها عصر از ساعت 15:30 الی 18:45 1397/07/26 3800000 ثبت نام
READING & WRITING- PRE TOEFL پنجشنبه ها صبح از ساعت 8:30 الی 11:45 1397/07/26 3800000 ثبت نام
Vocabulary & Grammar - PRE TOEFL جمعه ها عصر از ساعت 15:30 الی 18:45 1397/07/27 3800000 ثبت نام
Vocabulary & Grammar - PRE TOEFL چهارشنبه عصر از ساعت 16:15 الی 19:30 1397/07/25 3800000 ثبت نام
Vocabulary & Grammar - PRE TOEFL چهارشنبه ها صبح از ساعت 9:00 الی 12:15 1397/07/25 3800000 ثبت نام
Vocabulary & Grammar - PRE TOEFL دوشنبه ها عصر از ساعت 16:15 الی 19:30 1397/07/23 3800000 ثبت نام
Vocabulary & Grammar - PRE TOEFL دوشنبه ها صبح از ساعت 9:00 الی 12:15 1397/07/23 3800000 ثبت نام
Vocabulary & Grammar - PRE TOEFL یکشنبه ها عصر از ساعت 16:15 الی 19:30 1397/07/22 3800000 ثبت نام
کلاس ویژه TOEFL iBT شنبه - دوشنبه - چهارشنبه صبح از ساعت 8:30 الی 12:00 1397/07/16 13000000 ظرفیت تکمیل شده است
کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 158 آقای اعلایی یکشنبه ها و سه شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1397/10/16 8500000 ظرفیت تکمیل شده است
کلاس ویژه TOEFL iBT سه شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 و پنجشنبه ها و جمعه ها صبح از ساعت 08:30 الی 12:00 1397/07/05 13000000 ظرفیت تکمیل شده است