کلاس ریاضی GRE

 11937     1398/09/18-- 15:47:59


کلاس های ریاضی GRE دپارتمان ،  در 2 دوره مقدماتی تا پیشرفته و متوسط تا پیشرفته برگزار می گردد.
 

 

à دوره هشت هفته­ ای GRE-MATH  (ریاضیات مقدماتی تا پیشرفته)

این دوره برای کسانی مناسب است که آمادگی ریاضی آنها در سطح پایین قرار دارد. (معمولاً رشته­ های غیر ریاضی و غیر مهندسی)

Û طول دوره: 8 هفته (32 ساعت آموزشی)

l معرفي دوره:

مرحله ا: طي دو هفته مقدماتي اول مفاهيم و فرمولهای پايه­ اي رياضيات به تفکيک موضوعي در زمینه حساب (Arithmetic)، هندسه (Geometry)، جبر (Algebra) و تحليل داده­ها (Data Analysis)  در قالب حل مثالهاي متنوّع و هدفمند مرور و يادآوري خواهد شد تا زبان آموزان آمادگي لازم براي شروع کلاسهاي تست زني را کسب نمايند.

     در بخش حساب مباحث زير مرور و يادآوري خواهد شد:

 1. اعداد حقيقي، اعداد صحيح و اعداد اعشاري
 2. عمليات رياضي روي کسرها
 3. محاسبات مربوط به جذر و توان
 4. نسبت و درصد

در بخش هندسه مباحث زير مرور و يادآوري خواهد شد:

 1. خطوط و زوايا
 2. بررسي انواع اشکال هندسي (مثلث، چهارضلعي­ ها، چندضلعي­ هاي منتظم و دايره)
 3. اشکال هندسي سه بعدي

در بخش جبر مباحث زير مرور و يادآوري خواهد شد:

 1. عمليات رياضي روي عبارات جبري
 2. قوانين توان
 3. حل معادلات خطي
 4. حل معادلات درجه دوم
 5. حل نامعادلات خطي
 6. توابع و ترسيم شکل توابع
 7. دستگاه مختصات

در بخش تحليل داده­ ها مباحث زير مرور و يادآوري خواهد شد:

 1. روشهاي ترسيمي براي توصيف داده­ ها
 2. روشهاي عددي براي توصيف داده­ ها
 3. آمار توصيفي
 4. متغير تصادفي و احتمالات
 5. جايگشت و ترکيب

مرحله 2: طی 4 هفته بعدی تست­های انتخابی (سطح ساده و متوسط) از منابع معتبر به تفکیک موضوعی زیر مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت.

 • Arithmetic
 • Geometry
 • Algebra
 • Data Analysis

مرحله 3: طی 2 هفته آخر مجموعه تست­های جامع (سطح متوسط به بالا و دشوار) در همه زمینه­ های مربوط به آزمون بطور مفهومي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و راه­ حل­ هاي ابتکاري براي پاسخگويي سريع ارائه شده و با مشارکت زبان آموزان، بحث و چراجويي در مورد هر مسأله انجام خواهد شد تا مهارت و تسلط لازم براي شرکت در آزمون حاصل شود.

در پايان اين دوره انتظار مي­رود شرکت­ کنندگان با واژگان تخصّصي رياضيات که براي فهم صورت سؤالات الزامي است و همچنين با انواع سؤالات آزمون آشنايي کامل پيدا کنند و بتوانند نمره ایده ­آل در آزمون را کسب نمایند.

 

دوره رياضيات مقدماتي در یک نگاه:

هفته 1

مرور مفاهیم و
 فرمول های پایه

حل مسأله در کلاس

تکلیف مرتبط با موضوع برای منزل

هفته 2

مرور مفاهیم و
 فرمول های پایه

حل مسأله در کلاس

تکلیف مرتبط با موضوع برای منزل

هفته 3

Arithmetic

حل تست در کلاس مربوط به حساب

تست­ های مرتبط با حساب برای منزل

هفته 4

Algebra

حل تست در کلاس مربوط به جبر

تست­ های مرتبط با حساب و جبر برای منزل

هفته 5

Geometry

حل مسأله در کلاس مربوط به هندسه

تست­ های مرتبط با حساب ، جبر و هندسه برای منزل

هفته 6

Data Analysis

حل مسأله در کلاس مربوط به تحلیل
 داده­ها

تست­ های مرتبط با حساب ، جبر ، هندسه و تحلیل داده ­ها برای منزل

هفته 7

سؤالات آزمونی با سطح دشواری متوسط رو به بالا و دشوار

حل و فصل کامل و مفهومي سؤالات آزمون

تست­ های مرتبط با حساب ، جبر ، هندسه و تحلیل داده­ها برای منزل

هفته 8

سؤالات آزمونی با سطح دشواری متوسط رو به بالا و دشوار

حل و فصل کامل و مفهومي سؤالات آزمون

 

 

 

 

à دوره پنج هفته­ ای GRE-MATH  (رياضيات متوسط تا پيشرفته)

Û طول دوره: 5 هفته (20 ساعت)

 

l معرفي آزمون ودوره:

بخش رياضيات آزمون GRE تحت عنوان Quantitative Reasoning شامل مباحث حساب (Arithmetic)، هندسه (Geometry)، جبر (Algebra) و تحليل داده­ها (Data Analysis) در حد دانش رياضيات مقطع دبيرستان مي­باشد که البته هوش و خلاقيت و آشنايي کامل با واژگان تخصّصي رياضيات به زبان انگليسي در پاسخگويي به سؤالات بسيار مؤثر است.  سؤالات رياضيات در دو بخش که هريک شامل 20 سؤال مي­باشد مطرح خواهد شد که داوطلبان عزيز مي­بايست در مدت زمان 35 دقيقه به هر بخش پاسخ دهند.

مباحث هر جلسه بصورت جزوه کلاسي در اختيار زبان آموزان عزيز قرار خواهد گرفت. تست­هاي هر جلسه بطور مفهومي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و راه­ حل­هاي ابتکاري براي پاسخگويي سريع ارائه شده و با مشارکت زبان آموزان، بحث و چراجويي در مورد هر مسأله انجام خواهد شد تا مهارت و تسلط لازم حاصل شود. در پايان هر جلسه تکاليف کلاسي براي تمرين بيشتر ارائه خواهد شد. انتظار مي­رود شرکت ­کنندگان در پايان اين دوره با واژگان تخصصي رياضيات که براي فهم صورت سؤال الزامي است و همچنين با انواع سؤالات آزمون آشنايي کامل پيدا کنند. لازم به ذکر است که در بخش رياضيات آزمون چهار نوع سؤال به شرح زير پيرامون مباحث مذکور مطرح مي­شود.

 

 

 

è Quantitative Comparison questions

è Multiple-choice questions-Select One Answer Choice

è Multiple-choice questions-Select One or More Answer Choices

è Numeric Entry questions

دریک جمع ­بندی کلی ماهیت سؤالات بخش رياضيات آزمون را می­توان بصورت زیر بیان نمود:

l Quantitative Comparison

l Word Problem Solving

l Data Interpretation

تعداد سؤالات هر بخش و زمان تقريبي پاسخگويي در جدول زير عنوان شده است:

در اين دوره مباحث چهار­گانه رياضيات (حساب، جبر، هندسه و تحليل داده ­ها) مورد سؤال در آزمون در قالب مسائل چالشي (سطح دشواری متوسط، متوسط رو به بالا و دشوار) مطرح مي­شود و با مشارکت داوطلبان عزيز مورد حل و فصل قرار مي­گيرد وطي آزمونک­هاي منظم کلاسي که شامل مسائل پرتکرار در آزمون اصلي مي­باشد زبان آموزان با انواع سؤالات آشنا شده و مهارت و تسلط کافي براي شرکت در آزمون را کسب خواهند نمود. مباحث درسی بصورت زیر ارائه می­گردند:

مرحله ا: طی 4 هفته اول  تست­های انتخابی از منابع معتبر به تفکیک موضوعی زیر مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت که شامل توضيح مفاهيم، فرمول ها و حل مسأله مي­باشد. در پايان هر جلسه تکاليف کلاسي براي تمرين بيشتر ارائه خواهد شد.

 • Arithmetic
 • Geometry
 • Algebra
 • Data Analysis

 مرحله 2: طی 2 جلسه نهایی (هفته آخر) مجموعه تست جامع (سطح دشواری متوسط، متوسط رو به بالا و دشوار)  بطور مفهومي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و راه­حل­هاي ابتکاري براي پاسخگويي سريع ارائه شده و با مشارکت زبان آموزان، بحث و چراجويي در مورد هر مسأله انجام خواهد شد تا مهارت و تسلط لازم براي شرکت در آزمون حاصل شود.

در پايان اين دوره انتظار مي­رود شرکت­کنندگان با واژگان تخصّصي رياضيات که براي فهم صورت سؤال الزامي است و همچنين با انواع سؤالات آزمون آشنايي کامل پيدا کنند و بتوانند نمره ایده­آل خود را کسب نمایند.

دوره رياضيات پيشرفته در یک نگاه:

هفته 1

Arithmetic

حل مسأله در کلاس مربوط به حساب

تکليف مرتبط با موضوع برای منزل

هفته 2

Algebra

حل مسأله در کلاس مربوط به جبر

تست ­های مرتبط با حساب و جبر برای منزل

هفته 3

Geometry

حل مسأله در کلاس مربوط به هندسه

تست ­های مرتبط با حساب ، جبر و هندسه برای منزل

هفته 4

Data Analysis

حل مسأله در کلاس مربوط به تحلیل داده­ها

تست­ های مرتبط با حساب ، جبر ، هندسه­ و تحلیل داده ­ها برای منزل

هفته 5

آزمون جامع شامل تمام موضوعا ت آزمون

حل و فصل کامل و مفهومي سؤالات آزمون