اخبار سایت

دوره های ترمیک TOEFL & IELTS ترم زمستان 98

دپارتمان زبان دکتر برز آبادی از طریق آزمون تعیین سطح آیلتس و تافل اقدام به برگزاری کلاس های ترمیک آم..... ادامه مطلب

نرم افزار TPO بومی شده توسط دپارتمان زبان دکتر برزآبادی

نرم افزار TPO بومی شده توسط دپارتمان زبان دکتر برزآبادی برای کلیه کاربران * ابتدا نرم افزار را ..... ادامه مطلب

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 246

شامل Vocabulary- Reading – Writing شروع دوره : پنجشنبه 21 آذر 98 طول دوره: 10 هفته شهری..... ادامه مطلب

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 197 ( آقای زرین مهر)

TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی مطالب ارائه شده و برنامه تمام کلاس های تاف..... ادامه مطلب

کلاس ویژه TOEFL iBT

دوره 41 این دوره برای کسانی مناسب است که از نظر زمانی در مضیقه هستند و می خواهندهر چه سریع تر ..... ادامه مطلب

دومین دوره مکمل (آموزشی) تصحیح speaking و writing تافل

شروع دوره: دوشنبه 4 آذر 98 پایان دوره: دوشنبه 16 دی 1398 December 6, 2019 شهریه: 500 هزار ..... ادامه مطلب

پانزدهمین دوره غیر حضوری TOEFL iBT (آقای اعلایی)

این دوره مناسب داوطلبانی می باشد که ساکن شهرستانها و کشور های دیگر بوده و یا به علت مشغله کاری امکان..... ادامه مطلب

کلاس IELTS فشرده دوره 95 (آقای طباطبایی فرد)

دوره95 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Writing) شامل۶هفته آموزش و تمرین ..... ادامه مطلب

کلاس IELTS فشرده دوره 93 (آقای مدبری)

دوره 93 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Writing) شامل۶هفته آموزش و تمرین..... ادامه مطلب

کلاس IELTS فشرده دوره 94 ( آقای رسائی مقدم)

دوره 94 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Writing) شامل۶هفته آموزش و تمرین..... ادامه مطلب

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 196 ( شریعت - محمدزاده)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی مطالب ارائ..... ادامه مطلب

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 194 ( آقای زرین مهر)

ظرفیت این دوره تکمیل میباشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی مطالب ارائه ش..... ادامه مطلب

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 193( آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس IELTS فشرده دوره 91 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 91 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Writi..... ادامه مطلب

کلاس IELTS فشرده دوره 92 (آقای طباطبایی فرد)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 92 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wri..... ادامه مطلب

کانال تلگرام GRE- IELTS- TOEFL iBT دکتر برزآبادی

کانال تلگرامی مرکز به صورت مستمر مطالب گوناگون شامل جدیدترین منابع TOEFL iBT - IELTS - GRE نرم افزار..... ادامه مطلب

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 245

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد شامل Vocabulary- Reading – Writing شروع دوره : 24آبان 98 ..... ادامه مطلب

کلاس ویژه TOEFL iBT

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 40 این دوره برای کسانی مناسب است که از نظر زمانی در مضیقه هس..... ادامه مطلب

کلاس IELTS فشرده دوره 89 ( آقای رسائی مقدم)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 89 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wri..... ادامه مطلب

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 195 ( محمدزاده - مهرآیین )

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی مطالب ارائ..... ادامه مطلب