اخبار سایت

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه (دوره 94)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد خواهشمندیم توضیحات زیر را با دقت کامل کامل مطالعه نمایید دوره 9..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه (دوره 93)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد خواهشمندیم توضیحات زیر را با دقت مطالعه نمایید دوره 93 دوره..... ادامه مطلب

دوره غیر حضوری بخش نوشتار تافل (Writing) آقای دکتر برزآبادی

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد این دوره نیاز به تعیین سطح ندارد در صورتی که از سطح زبانی خود آگاه..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند – تعاملی ریاضی GRE – دوره 224

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. کلاس هوشمند-تعاملی ریاضی GRE در یک دوره جامع مقدّماتی تا پیشرفته ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 173 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 173 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 300 (آقای شریعت - خانم پازوکی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد (براساس فرمت جدید آزمون) TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دور..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 172 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 172 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 299 ( آقای شریعت - خانم پازوکی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی دوره 281

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد شامل: Vocabulary- Reading- Verbal Reasoning – Writing ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند – تعاملی ریاضی GRE – دوره 223

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد کلاس هوشمند-تعاملی ریاضی GRE در یک دوره جامع مقدّماتی تا پیشرفته..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه (دوره 92)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد خواهشمندیم توضیحات زیر را با دقت مطالعه نمایید دوره 92 دوره ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه (دوره 91)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد خواهشمندیم توضیحات زیر را با دقت کامل کامل مطالعه نمایید دوره 91 ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه (دوره 90)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد خواهشمندیم توضیحات زیر را با دقت کامل کامل مطالعه نمایید دوره 9..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 294 ( خانم تقوایی - خانم پازوکی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 297( شنبه ها عصر آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 298 (دوشنبه ها عصر آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 295 (چهارشنبه ها عصر آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 296 ( جمعه ها عصر آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 171 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 171 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 170 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 170 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش ..... ادامه مطلب