اخبار سایت

کلاس هوشمند – تعاملی ریاضی GRE

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد کلاس هوشمند-تعاملی ریاضی GRE در یک دوره جامع مقدّماتی تا پیشرفته طی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 50 دوره تافل ویژه مناسب چه کسانی است؟ این دوره برای کسانی منا..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی IELTS فشرده دوره 115 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 115 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 49 دوره تافل ویژه مناسب چه کسانی است؟ این دوره برای کسانی م..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 113(آقای طباطبایی فرد)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 113 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش W..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی IELTS فشرده دوره 114 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 114 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

دوره های آنلاین PRE-TOEFL ترم پاییز 99

هدف دوره PRE-TOEFL آماده سازي فراگیران جهت شركت در آزمون بينالمللي TOEFL iBT ميباشد.در این راستا دور..... ادامه مطلب

دوره های آنلاین PRE-IELTS ترم پاییز 99

دوره ترمیک آیلتس هدف دوره ترمیک آیلتس آماده سازي فراگیران جهت شركت در آزمون بينالملليIELTSميباشد...... ادامه مطلب

کلاس هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی دوره 254

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد شامل: Vocabulary- Reading- Verbal Reasoning – Writing شر..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند – تعاملی ریاضی GRE

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد کلاس هوشمند-تعاملی ریاضی GRE در یک دوره جامع مقدّماتی تا پیشرفته طی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی IELTS فشرده دوره 112 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 112 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 223 (خانم تقدسی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. دوره 48 این دوره برای کسانی مناسب است که از نظر زمانی در مضیقه ه..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند- تعاملی تافل فشرده دوره 222(شریعت - محمدزاده)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 216 (آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 217 (آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 218 (آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 219 (آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTSفشرده دوره 111(آقای طباطبایی فرد)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 111 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند – تعاملی ریاضی GRE

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد کلاس هوشمند-تعاملی ریاضی GRE در یک دوره جامع مقدّماتی تا پیشرفته طی ..... ادامه مطلب