اخبار سایت

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 239 (آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه (دوره 60)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد خواهشمندیم توضیحات زیر را با دقت مطالعه نمایید دوره 60 دوره تا..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه (دوره 59)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 59 خواهشمندیم توضیحات زیر را با دقت مطالعه نمایید دوره تا..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه (دوره 58)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد خواهشمندیم توضیحات زیر را با دقت مطالعه نمایید دوره 58 دوره تا..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 128(آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 128 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی دوره 261

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد شامل: Vocabulary- Reading- Verbal Reasoning – Writing شر..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند – تعاملی ریاضی GRE دوره 213

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد کلاس هوشمند-تعاملی ریاضی GRE در یک دوره جامع مقدّماتی تا پیشرفته طی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 127(آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 127 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Writ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 126(آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 126 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی تافل فشرده دوره 236(شریعت-محمدزاده)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

وبینار جامع تافل برای هر چهار مهارت (آقای اعلایی)

ظرفیت تکمیل می باشد وبینار جامع تافل استاد دوره : آقای اعلایی طول دوره : 2 روز 8 ساعت ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی دوره 260

شامل: Vocabulary- Reading- Verbal Reasoning – Writing شروع دوره : جمعه 11 تیر 1400 ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند – تعاملی ریاضی GRE

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد کلاس هوشمند-تعاملی ریاضی GRE در یک دوره جامع مقدّماتی تا پیشرفته طی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. خواهشمندیم توضیحات زیر را با دقت مطالعه نمایید دوره 57 دوره ت..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی Writing TOEFL iBT (آقای دکتر برزآبادی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد شهریه (تومان) شروع دوره روزو ساعت برگزاری دوره ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی Speaking TOEFL iBT (خانم پازوکی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد شهریه (تومان) شروع دوره روزو ساعت برگزاری دوره ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 125(آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 125 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 124(آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 124 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی دوره 259

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد شامل: Vocabulary- Reading- Verbal Reasoning – Writing شر..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند – تعاملی ریاضی GRE

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد کلاس هوشمند-تعاملی ریاضی GRE در یک دوره جامع مقدّماتی تا پیشرفته طی ..... ادامه مطلب