اخبار سایت

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 192 (آقای مدبری)

دوره 192 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Writing) شامل آموزش چهار مهارت ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 191 (آقای مدبری)

دوره 191 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Writing) شامل آموزش چهار مهارت ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 190 (آقای مدبری)

دوره 190 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Writing) شامل آموزش چهار مهارت ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 189 (آقای مدبری)

دوره 189 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Writing) شامل آموزش چهار مهارت ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 188 (آقای مدبری)

دوره 188 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Writing) شامل آموزش چهار مهارت ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 321 (یکشنبه ها عصر آقای اعلایی)

TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی شهریه (تومان) شروع دوره ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 322 (سه شنبه ها عصر آقای اعلایی)

TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی شهریه (تومان) شروع دوره ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 323 (پنجشنبه ها عصر آقای اعلایی)

TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی شهریه (تومان) شروع دوره ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 324 (شنبه ها عصر آقای اعلایی)

TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی شهریه (تومان) شروع دوره ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 325 ( خانم پازوکی - خانم فرهی)

TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی شهریه (تومان) شروع د..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 187 (آقای مدبری)

دوره 187 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Writing) شامل آموزش چهار مهارت ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 186 (آقای مدبری)

دوره 186 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Writing) ظرفیت این دوره تکمیل م..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی دوره 287

بهترین و کاملترین دوره GRE در دنیا شروع دوره : چهارشنبه 18 بهمن 1402 طول دوره: 10 هفته شهریه ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه (دوره 104)

خواهشمندیم توضیحات زیر را با دقت کامل کامل مطالعه نمایید دوره 104 دوره تافل ویژه مناسب چه کسان..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه (دوره 103)

خواهشمندیم توضیحات زیر را با دقت کامل کامل مطالعه نمایید دوره 103 دوره تافل ویژه مناسب چه کسان..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه (دوره 102)

خواهشمندیم توضیحات زیر را با دقت کامل کامل مطالعه نمایید دوره 102 دوره تافل ویژه مناسب چه کسان..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 320 ( آقای شریعت - خانم پازوکی)

TOEFL iBT INTENSIVE COURSE ظرفیت این دوره تکمیل می باشد طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند – تعاملی ریاضی GRE – دوره 228

کلاس هوشمند-تعاملی ریاضی GRE در یک دوره جامع مقدّماتی تا پیشرفته طی 8 هفته با مشخصات زیر برگزار می&s..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 314 (یکشنبه ها عصر آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 315 (سه شنبه ها عصر آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب