اخبار سایت

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 281 ( آقای شریعت - خانم حاجی اسمعیل)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

دوره غیر حضوری بخش نوشتار تافل (Writing) آقای دکتر برزآبادی

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد این دوره نیاز به تعیین سطح ندارد در صورتی که از سطح زبانی خود آگاه ه..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 157 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 157 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 156 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 156 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

کلاس های آنلاین PRE-IELTS ترم پاییز 1401

دوره ترمیک ( پری آیلتس و آیلتس) هدف دوره ترمیک آیلتس آماده سازي فراگیران جهت شركت در آزمون بين ال..... ادامه مطلب

کلاس های آنلاین PRE-TOEFL ترم پاییز 1401

هدف دوره PRE-TOEFL آماده سازي فراگیران جهت شركت در آزمون بين المللي TOEFL iBT ميباشد.در این راستا دو..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه (دوره 83)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. خواهشمندیم توضیحات زیر را با دقت مطالعه نمایید دوره 83 دوره ت..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه (دوره 82)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد خواهشمندیم توضیحات زیر را با دقت کامل کامل مطالعه نمایید دوره 82 ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 280 ( آقای شریعت - خانم پازوکی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 155 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 155 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش ..... ادامه مطلب

دوره هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی دوره 274

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد شامل: Vocabulary- Reading- Verbal Reasoning – Writing شر..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند – تعاملی ریاضی GRE دوره 221

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد کلاس هوشمند-تعاملی ریاضی GRE در یک دوره جامع مقدّماتی تا پیشرفته طی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 154 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 154 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 275 ( خانم حاجی اسمعیل - خانم فرهی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس های آنلاین PRE-IELTS ترم تابستان 1401

دوره ترمیک ( پری آیلتس و آیلتس) هدف دوره ترمیک آیلتس آماده سازي فراگیران جهت شركت در آزمون بين ال..... ادامه مطلب

کلاس های آنلاین PRE-TOEFL ترم تابستان 1401

هدف دوره PRE-TOEFL آماده سازي فراگیران جهت شركت در آزمون بين المللي TOEFL iBT ميباشد.در این راستا دو..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه (دوره 81)

خواهشمندیم توضیحات زیر را با دقت کامل کامل مطالعه نمایید دوره 81 دوره تافل ویژه مناسب چه کسانی..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 276 (آقای اعلایی)

TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی شهریه (تومان) شروع دوره ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 277 (آقای اعلایی)

TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی شهریه (تومان) شروع دوره ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 278 (آقای اعلایی)

TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی شهریه (تومان) شروع دوره ..... ادامه مطلب