خبر ها

کلاس های آنلاین PRE-IELTS ترم پاییز 1401

دوره تر

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 157 (آقای مدبری)

دوره 157 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Writing) شامل آموزش چهار مهارت اصلی آزمون (

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 156 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 156 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Writing)

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 155 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 155 طراح دوره : آقای مدبری (آموز

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 154 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 154 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Writing)

ادامه خبر

کلاس های آنلاین PRE-IELTS ترم تابستان 1401

دوره تر

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 153 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 153 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرا

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 152 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 152 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Writing)

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 151(آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 151 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرا

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 150(آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 150 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرا

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 149(آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 149 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Writing)

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 148(آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 148 طراح دوره : آقای مدبری

ادامه خبر

کلاس های آنلاین PRE-IELTS ترم بهار 1401

دوره تر

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 146(آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 146 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخری

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 147(آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 147 طراح دوره : آقای مدبری

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 145(آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 145 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرا

ادامه خبر
اول 1 2 3 4 5  ... آخر 

دوره های IELTS

دوره PRE-IELTS

درباره دوره PRE-IELTS

دوره هوشمند - تعاملی IELTS فشرده

درباره دوره هوشمند - تعاملی IELTS فشرده

آزمون های تعیین سطح IELTS

جست و جوی آزمون مورد نظر

آزمون های آماده ثبت نام

نام آزمون زمان برگزاری هزینه ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS جمعه 4 شهریور 1401 1000000 (ریال) ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 10 شهریور 1401 1000000 (ریال) ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS چهارشنبه 16 شهریور 1401 1000000 (ریال) ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 24 شهریور 1401 1000000 (ریال) ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 31 شهریور 1401 1000000 (ریال) ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS جمعه 8 مهر 1401 1000000 (ریال) ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS دوشنبه 18 مهر 1401 1000000 (ریال) ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS یکشنبه 24 مهر 1401 1000000 (ریال) ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 28 مهر 1401 1000000 (ریال) ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 27 مرداد 1401 1000000 (ریال) ظرفیت تکمیل شده است

ثبت نام در دوره ها

جست و جوی دوره مورد نظر

کلاسهای آماده ثبت نام

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS (شنبه عصر) شنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1401/07/30 10000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS (دوشنبه عصر) دوشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1401/08/02 10000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS (سه شنبه عصر) سه شنبه ­ها عصر ازساعت 17:00 الی 20:15 1401/08/03 10000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS (پنجشنبه عصر) پنجشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1401/08/05 10000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS (جمعه صبح ) جمعه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1401/08/06 10000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS (یکشنبه عصر) یکشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1401/08/01 10000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS (چهارشنبه عصر) چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1401/08/04 10000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS (پنجشنبه صبح) پنجشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1401/08/05 10000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS (پنجشنبه عصر) پنجشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1401/08/05 10000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS (جمعه عصر) جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1401/08/06 10000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS (شنبه عصر) شنبه ­ها عصر ازساعت 17:00 الی 20:15 1401/07/30 10000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS (یکشنبه صبح) یکشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1401/08/01 10000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS (سه شنبه عصر) سه شنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1401/08/03 10000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS (چهارشنبه عصر) چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1401/08/04 10000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS (جمعه عصر) جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1401/08/06 10000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 157 (آقای مدبری) یکشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:30 1401/07/17 23000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 156 (آقای مدبری) چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:30 1401/06/30 23000000 (ریال) ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره