خبر ها

کلاس های آنلاین PRE-IELTS ترم بهار 1402

دوره تر

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 165 (آقای مدبری)

دوره 165 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Writing) شامل آموزش چهار مهارت اصلی آزمون (

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 164 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 164 طراح دوره : آقای مدبری (آموز

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 163 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 163 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرا

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 162 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 162 طراح دوره : آقای مدبری (آموز

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 161 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 161 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرا

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 160 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 160 طراح دوره : آقای مدبری (آموز

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 159 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 159 طراح دوره : آقای مدبری (آموز

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 158 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 158 طراح دوره : آقای مدبری (آموز

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 157 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 157 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرا

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 156 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 156 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Writing)

ادامه خبر

کلاس های آنلاین PRE-IELTS ترم پاییز 1401

دوره تر

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 155 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 155 طراح دوره : آقای مدبری (آموز

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 154 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 154 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Writing)

ادامه خبر

کلاس های آنلاین PRE-IELTS ترم تابستان 1401

دوره تر

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 153 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 153 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرا

ادامه خبر
اول 1 2 3 4 5  ... آخر 

دوره های IELTS

دوره PRE-IELTS

درباره دوره PRE-IELTS

دوره هوشمند - تعاملی IELTS فشرده

درباره دوره هوشمند - تعاملی IELTS فشرده

آزمون های تعیین سطح IELTS

جست و جوی آزمون مورد نظر

آزمون های آماده ثبت نام

نام آزمون زمان برگزاری هزینه ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS یکشنبه 30 بهمن 1401 150000 تومان ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS یکشنبه 16 بهمن 1401 150000 تومان ظرفیت تکمیل شده است

ثبت نام در دوره ها

جست و جوی دوره مورد نظر

کلاسهای آماده ثبت نام

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 165 (آقای مدبری) چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 17:00 الی 20:30 1401/11/26 2300000 تومان مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
sss