خبر ها

کلاس های آنلاین PRE-IELTS ترم تابستان 1401

دوره تر

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 150(آقای مدبری)

دوره 150 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Writing) شامل آموزش چهار مهارت اصلی آزمون (

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 149(آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 149 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Writing)

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 148(آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 148 طراح دوره : آقای مدبری

ادامه خبر

کلاس های آنلاین PRE-IELTS ترم بهار 1401

دوره تر

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 146(آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 146 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخری

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 147(آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 147 طراح دوره : آقای مدبری

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 145(آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 145 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرا

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 144 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 144 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 143(آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 143 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Writing)

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 142(آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 142 طراح دوره : آقای مدبری

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 141 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 141 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرا

ادامه خبر

دوره های آنلاین PRE-IELTS ترم زمستان 1400

دوره تر

ادامه خبر

خبر مهم : دوره های هوشمند - تعاملی GRE-IELTS-TOEFL

بخش

ادامه خبر

دوره های آنلاین PRE-IELTS ترم پاییز 1400

دوره تر

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 140 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 140 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Writing)

ادامه خبر
اول 1 2 3 4 5  ... آخر 

دوره های IELTS

دوره PRE-IELTS

درباره دوره PRE-IELTS

دوره هوشمند - تعاملی IELTS فشرده

درباره دوره هوشمند - تعاملی IELTS فشرده

آزمون های تعیین سطح IELTS

جست و جوی آزمون مورد نظر

آزمون های آماده ثبت نام

نام آزمون زمان برگزاری هزینه ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 900000 (ریال) ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401 900000 (ریال) ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 12 خرداد 1401 900000 (ریال) ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS جمعه 20 خرداد 1401 900000 (ریال) ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS سه شنبه 31 خرداد 1401 900000 (ریال) ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 9 تیر 1401 900000 (ریال) ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS جمعه 17 تیر 1401 900000 (ریال) ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS دوشنبه 20 تیر 1401 900000 (ریال) ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 23 تیر 1401 900000 (ریال) ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS دوشنبه 27 تیر 1401 900000 (ریال) ثبت نام

ثبت نام در دوره ها

جست و جوی دوره مورد نظر

کلاسهای آماده ثبت نام

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS (شنبه عصر) شنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1401/05/01 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS (دوشنبه عصر) دوشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1401/05/03 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS (سه شنبه عصر) سه شنبه ­ها عصر ازساعت 17:00 الی 20:15 1401/05/04 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS (پنجشنبه عصر) پنجشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1401/04/30 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS (جمعه صبح ) جمعه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1401/04/31 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS (یکشنبه عصر) یکشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1401/05/02 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS (چهارشنبه عصر) چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1401/05/05 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS (پنجشنبه صبح) پنجشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1401/04/30 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS (پنجشنبه عصر) پنجشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1401/04/30 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS (جمعه عصر) جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1401/04/31 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS (شنبه عصر) شنبه ­ها عصر ازساعت 17:00 الی 20:15 1401/05/01 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS (یکشنبه صبح) یکشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1401/05/02 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS (سه شنبه عصر) سه شنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1401/05/04 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS (چهارشنبه عصر) چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1401/05/05 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS (جمعه عصر) جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1401/04/31 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 150(آقای مدبری) سه شنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:30 1401/04/14 18500000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 149(آقای مدبری) پنجشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:30 1401/03/19 18500000 (ریال) ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره