خبر ها

کلاس هوشمند - تعاملی IELTS فشرده دوره 114 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 114 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرا

ادامه خبر

دوره های آنلاین PRE-IELTS ترم پاییز 99

دوره تر

ادامه خبر

کلاس هوشمند - تعاملی IELTS فشرده دوره 112 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 112

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTSفشرده دوره 111(آقای طباطبایی فرد)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 111 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرا

ادامه خبر

کلاس هوشمند - تعاملی IELTS فشرده دوره 110 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 110

ادامه خبر

کلاس هوشمند - تعاملی IELTS فشرده دوره 109 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره109

ادامه خبر

دوره های آنلاین PRE-IELTS ترم تابستان 99

دوره تر

ادامه خبر

کلاس هوشمند - تعاملی IELTS فشرده دوره 107 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره107

ادامه خبر

کلاس هوشمند - تعاملی IELTS فشرده دوره 104 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره104 طراح دوره : آقای

ادامه خبر

کلاس حضوری IELTS فشرده دوره 106 (آقای طباطبایی فرد)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 106 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Writing)

ادامه خبر

کلاس هوشمند - تعاملی IELTS فشرده دوره 102 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. دوره102 طراح دوره : آقا

ادامه خبر

کلاس هوشمند - تعاملی IELTS فشرده دوره 103(طباطبایی فرد)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 103 طراح دوره : آقای مدبری

ادامه خبر

کلاس هوشمند - تعاملی IELTS فشرده دوره 105 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 105 طراح دوره : آقای مدبری

ادامه خبر

کلاس هوشمند - تعاملی IELTS فشرده دوره 99 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 99 طراح دوره : آقای مدبری

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 100 (طباطبایی فرد)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره100 طراح دوره : آقای

ادامه خبر

کلاس IELTS فشرده دوره 98 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 98 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش

ادامه خبر
اول ... 6 7 8 9 10  ... آخر 

دوره های IELTS

دوره PRE-IELTS

درباره دوره PRE-IELTS

دوره هوشمند - تعاملی IELTS فشرده

درباره دوره هوشمند - تعاملی IELTS فشرده

آزمون های تعیین سطح IELTS

جست و جوی آزمون مورد نظر

آزمون های آماده ثبت نام

نام آزمون زمان برگزاری هزینه ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS سه شنبه 30 آبان 1402 150000 تومان ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS جمعه 10 آذر 1402 150000 تومان ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 16 آذر 1402 150000 تومان ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS دوشنبه 20 آذر 1402 150000 تومان ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS چهارشنبه 29 آذر 1402 150000 تومان ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS یکشنبه 3 دی 1402 150000 تومان ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 7 دی 1402 150000 تومان ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS جمعه 15 دی 1402 150000 تومان ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS چهارشنبه 20دی 1402 150000 تومان ثبت نام

ثبت نام در دوره ها

جست و جوی دوره مورد نظر

کلاسهای آماده ثبت نام

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS (سه شنبه عصر) سه شنبه ­ها عصر ازساعت 17:00 الی 20:15 1402/10/26 1400000 تومان مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS (پنجشنبه صبح) پنجشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1402/10/28 1400000 تومان مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS (جمعه عصر) جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1402/10/29 1400000 تومان مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS (یکشنبه عصر) یکشنبه ­ها عصر ازساعت 17:00 الی 20:15 1402/11/01 1400000 تومان مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS (سه شنبه عصر) سه شنبه ­ها عصر ازساعت 18:00 الی 21:15 1402/10/26 1400000 تومان مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS (چهارشنبه صبح) چهارشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1402/10/27 1400000 تومان مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS (جمعه صبح) جمعه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1402/10/29 1400000 تومان مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS (شنبه صبح) شنبه ­ها صبح ازساعت 09:00 الی 12:15 1402/10/30 1400000 تومان مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS (یکشنبه عصر) یکشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1402/11/01 1400000 تومان مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS (دوشنبه عصر) دوشنبه ­ها عصر ازساعت 17:30 الی 20:45 1402/10/25 1400000 تومان مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS (چهارشنبه عصر) چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 17:00 الی 20:15 1402/10/27 1400000 تومان مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS (پنجشنبه صبح) پنجشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1402/10/28 1400000 تومان مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS (پنجشنبه عصر) پنجشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1402/10/28 1400000 تومان مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS (جمعه عصر ) جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1402/10/29 1400000 تومان مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 184 (آقای مدبری) پنجشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:30 1402/09/30 3000000 تومان مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره