اخبار سایت

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 291 (آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 162 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 162 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 287 ( آقای شریعت - خانم پازوکی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 282 ( خانم تقوایی - خانم پازوکی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 161 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 161 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 160 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 160 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش ..... ادامه مطلب

دوره هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی دوره 276

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد شامل: Vocabulary- Reading- Verbal Reasoning – Writing شر..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 283 (آقای اعلایی)

TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی شهریه (تومان) شروع دوره ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 284 (آقای اعلایی)

TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی شهریه (تومان) شروع دوره ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 285 (آقای اعلایی)

TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی شهریه (تومان) شروع دوره ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 286 (آقای اعلایی)

TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی شهریه (تومان) شروع دوره ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه (دوره 86)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد خواهشمندیم توضیحات زیر را با دقت مطالعه نمایید دوره 86 دوره تا..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه (دوره 85)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد خواهشمندیم توضیحات زیر را با دقت کامل کامل مطالعه نمایید دوره 85 ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه (دوره 84)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد خواهشمندیم توضیحات زیر را با دقت کامل کامل مطالعه نمایید دوره 84 ..... ادامه مطلب

بهترین استاد تافل (کلاس آنلاین)

بهترین کلاس تافل با بهترین استاد تافل TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: استاد اعلایی د..... ادامه مطلب

بهترین استاد آیلتس (کلاس آنلاین)

بهترین کلاس آیلتس فشرده طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Writing) شامل آ..... ادامه مطلب

بهترین استاد GRE (کلاس آنلاین)

شامل: Vocabulary- Reading- Verbal Reasoning – Writing طول دوره: 10 هفته با بهترین استاد..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 159 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 159 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 158 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 158 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش ..... ادامه مطلب

دوره غیر حضوری بخش نوشتار تافل (Writing) آقای دکتر برزآبادی

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. این دوره نیاز به تعیین سطح ندارد در صورتی که از سطح زبانی خود آگاه ..... ادامه مطلب