اخبار سایت

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 56 دوره تافل ویژه مناسب چه کسانی است؟ این دوره برای کسانی م..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 123(آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 123 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

دوره های آنلاین PRE-IELTS ترم بهار 1400

دوره ترمیک ( پری آیلتس و آیلتس) هدف دوره ترمیک آیلتس آماده سازي فراگیران جهت شركت در آزمون بين ال..... ادامه مطلب

دوره های آنلاین PRE-TOEFL ترم بهار1400

هدف دوره PRE-TOEFL آماده سازي فراگیران جهت شركت در آزمون بين المللي TOEFL iBT ميباشد.در این راستا دو..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 231 (آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 232 (آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 233 (آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند – تعاملی ریاضی GRE

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد کلاس هوشمند-تعاملی ریاضی GRE در یک دوره جامع مقدّماتی تا پیشرفته طی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی IELTS فشرده دوره 122(آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 122 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی تافل فشرده دوره 235(شریعت-محمدزاده)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی دوره 258

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد شامل: Vocabulary- Reading- Verbal Reasoning – Writing شر..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 55 دوره تافل ویژه مناسب چه کسانی است؟ این دوره برای کسانی م..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. دوره 54 دوره تافل ویژه مناسب چه کسانی است؟ این دوره برای کسانی من..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی IELTS فشرده دوره 121(آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 121 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 234 (آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

دوره آنلاین مهارت نوشتاری برای آیلتس (Writing)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد مخاطب: کسانی که حداقل به اندازه نمره 6 آیلتس آمادگی داشته باشند وبخو..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 120(آقای طباطبایی فرد)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 120 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 53 دوره تافل ویژه مناسب چه کسانی است؟ این دوره برای کسانی م..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی دوره 257

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد شامل: Vocabulary- Reading- Verbal Reasoning – Writing شر..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند – تعاملی ریاضی GRE

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد کلاس هوشمند-تعاملی ریاضی GRE در یک دوره جامع مقدّماتی تا پیشرفته طی 10..... ادامه مطلب