اخبار سایت

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه (دوره 100)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد خواهشمندیم توضیحات زیر را با دقت کامل کامل مطالعه نمایید دوره 100..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه (دوره 99)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد خواهشمندیم توضیحات زیر را با دقت کامل کامل مطالعه نمایید دوره 9..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 319 ( آقای شریعت - خانم پازوکی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد (براساس فرمت جدید آزمون) TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح د..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 185 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 185 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 184 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 184 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 183 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 183 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 182 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 182 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 318 (خانم پازوکی - خانم فرهی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد (براساس فرمت جدید آزمون) TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح د..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 313 ( آقای شریعت - خانم پازوکی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد (براساس فرمت جدید آزمون) TOEFL iBT INTENSIVE COURSE ط..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 312 ( آقای شریعت - خانم پازوکی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد (براساس فرمت جدید آزمون) TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح د..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی دوره 285

بهترین و کاملترین دوره GRE در دنیا ظرفیت این دوره تکمیل می باشد شروع دوره : چهارشنبه 10 آبان 1..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند – تعاملی ریاضی GRE – دوره 227

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد کلاس هوشمند-تعاملی ریاضی GRE در یک دوره جامع مقدّماتی تا پیشرفته طی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه (دوره 98)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد خواهشمندیم توضیحات زیر را با دقت مطالعه نمایید دوره 98 دوره تا..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه (دوره 97)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد خواهشمندیم توضیحات زیر را با دقت مطالعه نمایید دوره 97 دوره تا..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی دوره 284

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد بهترین و کاملترین دوره GRE در دنیا شروع دوره : چهارشنبه 5 مهر 140..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند – تعاملی ریاضی GRE – دوره 226

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد کلاس هوشمند-تعاملی ریاضی GRE در یک دوره جامع مقدّماتی تا پیشرفته طی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 181 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 181 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 180 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 180 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 179 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 179 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 305 (چهارشنبه ها عصر آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب