اخبار سایت

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 180 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 180 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 179 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 179 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 305 (چهارشنبه ها عصر آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 306 (جمعه ها عصر آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 307 (شنبه ها عصر آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 308 (دوشنبه ها عصر آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 309 (خانم فرهی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد (براساس فرمت جدید آزمون) TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طرا..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 310 (آقای شریعت - خانم پازوکی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد (براساس فرمت جدید آزمون) TOEFL iBT INTENSIVE COURSE ط..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 177 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 177 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه (دوره 96)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد خواهشمندیم توضیحات زیر را با دقت مطالعه نمایید دوره 96 دوره تا..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه (دوره 95)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد خواهشمندیم توضیحات زیر را با دقت کامل کامل مطالعه نمایید دوره 95 ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 176 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 176 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 175 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 175 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 174 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 174 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی دوره 282

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد شامل: Vocabulary- Reading- Verbal Reasoning – Writing شر..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند – تعاملی ریاضی GRE – دوره 225

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد کلاس هوشمند-تعاملی ریاضی GRE در یک دوره جامع مقدّماتی تا پیشرفته طی 8 ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 304 (آقای شریعت - خانم پازوکی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد (براساس فرمت جدید آزمون) TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح د..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 303 ( خانم شریعت پسند - خانم فرهی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد (براساس فرمت جدید آزمون) TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دور..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند -تعاملی تافل فشرده دوره 302 (آقای شریعت - خانم پازوکی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد (براساس فرمت جدید آزمون) TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دور..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند- تعاملی تافل فشرده دوره 301 (آقای شریعت - خانم فرهی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE (براساس فرمت جدید آزمون) طراح د..... ادامه مطلب