اخبار سایت

کلاس هوشمند-تعاملی تافل فشرده دوره 230(شریعت-محمدزاده)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی IELTS فشرده دوره 119 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 119 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

دوره های آنلاین PRE-IELTS ترم زمستان 99

دوره ترمیک آیلتس هدف دوره ترمیک آیلتس آماده سازي فراگیران جهت شركت در آزمون بين الملليIELTSميباشد..... ادامه مطلب

دوره های آنلاین PRE-TOEFL ترم زمستان 99

هدف دوره PRE-TOEFL آماده سازي فراگیران جهت شركت در آزمون بين المللي TOEFL iBT ميباشد.در این راستا دو..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 52 دوره تافل ویژه مناسب چه کسانی است؟ این دوره برای کسانی م..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملیIELTS فشرده دوره 118(آقای طباطبایی فرد)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 118 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند- تعاملی تافل فشرده دوره 229 (جلالی-محمدزاده)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

دوره آنلاین مهارت نوشتاری برای تافل (Writing)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد مخاطب: کسانی که حداقل به اندازه نمره 20 تافل آمادگی داشته باشند وبخو..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی دوره 256

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد شامل: Vocabulary- Reading- Verbal Reasoning – Writing شر..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 225 (آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 226 (آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 227 (آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 228 (آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT طراح دوره: آقای اعلایی شهریه (تومان..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند – تعاملی ریاضی GRE

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد کلاس هوشمند-تعاملی ریاضی GRE در یک دوره جامع مقدّماتی تا پیشرفته طی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی IELTS فشرده دوره 117 (آقای مدبری)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 117 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 51 دوره تافل ویژه مناسب چه کسانی است؟ این دوره برای کسانی م..... ادامه مطلب

دوره آنلاین مهارت نوشتاری برای تافل (Writing)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد مخاطب: کسانی که حداقل به اندازه نمره 20 تافل آمادگی داشته باشند وبخو..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره116(آقای طباطبایی فرد)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد دوره 116 طراح دوره : آقای مدبری (آموزش آخرین تغییرات در بخش Wr..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند-تعاملی تافل فشرده دوره 224(شریعت-محمدزاده)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی دوره 255

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد شامل: Vocabulary- Reading- Verbal Reasoning – Writing شروع..... ادامه مطلب