خبر ها

کلاس هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی دوره 261

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی تافل فشرده دوره 236(شریعت-محمدزاده)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی

ادامه خبر

وبینار جامع تافل برای هر چهار مهارت (آقای اعلایی)

ظرفیت تکمیل می باشد وبینار جامع تافل

ادامه خبر

کلاس هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی دوره 260

شامل:

ادامه خبر

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. خواهشمندیم توضیحات زیر را با دقت مطالعه نمایید

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی Writing TOEFL iBT (آقای دکتر برزآبادی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد شهریه (تومان) شروع دوره روزو سا

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی Speaking TOEFL iBT (خانم پازوکی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد شهریه (تومان) شروع دوره روزو سا

ادامه خبر

کلاس هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی دوره 259

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد

ادامه خبر

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد

ادامه خبر

دوره های آنلاین PRE-TOEFL ترم بهار1400

هدف دوره PRE-TOEFL آماده سازي فراگیران جهت شركت در آزمون بين المللي TOEFL iBT ميباشد

ادامه خبر

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 231 (آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی

ادامه خبر

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 232 (آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی شهریه

ادامه خبر

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 233 (آقای اعلایی)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی

ادامه خبر

کلاس هوشمند-تعاملی تافل فشرده دوره 235(شریعت-محمدزاده)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی

ادامه خبر

کلاس هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی دوره 258

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد

ادامه خبر

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد

ادامه خبر
اول ... 6 7 8 9 10  ... آخر 

دوره های تافل

دوره PRE-TOEFL

درباره دوره PRE-TOEFL

دوره هوشمند - تعاملی TOEFL iBT فشرده

درباره دوره هوشمند - تعاملی TOEFL iBT فشرده

دوره تافل ویژه

درباره دوره تافل ویژه

آزمون های تعیین سطح تافل

جست و جوی آزمون مورد نظر

آزمون های آماده ثبت نام

نام آزمون زمان برگزاری هزینه ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 900000 (ریال) ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401 900000 (ریال) ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT پنجشنبه 12 خرداد 1401 900000 (ریال) ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT جمعه 20 خرداد 1401 900000 (ریال) ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT سه شنبه 31 خرداد 1401 900000 (ریال) ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT پنجشنبه 9 تیر 1401 900000 (ریال) ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT جمعه 17 تیر 1401 900000 (ریال) ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT دوشنبه 20 تیر 1401 900000 (ریال) ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT پنجشنبه 23 تیر 1401 900000 (ریال) ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT دوشنبه 27 تیر 1401 900000 (ریال) ثبت نام

ثبت نام در دوره ها

جست و جوی دوره مورد نظر

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 272 ( آقای شریعت - خانم پازوکی) یکشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1401/04/26 20000000 (ریال) ظرفیت باقیمانده 2 نفر
اساتید دوره
کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 271 ( خانم حاجی اسمعیل - خانم فرهی) پنجشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:30 1401/04/09 20000000 (ریال) ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 266 (آقای اعلایی) شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1401/04/25 18000000 (ریال) ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 267 (آقای اعلایی) دوشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:30 1401/04/27 18000000 (ریال) ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 268 (آقای اعلایی) چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:30 1401/04/29 18000000 (ریال) ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
دوره غیر حضوری بخش نوشتار تافل (Writing) آقای دکتر برزآبادی جمعه 31 تیر از ساعت 10:00 الی 12:00 ظهر 1401/04/31 15000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه (دوره 78) شنبه ها و جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1401/04/31 24500000 (ریال) ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه (دوره 77) پنجشنبه ها و جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1401/04/16 24500000 (ریال) 1 نفر ظرفیت جدید اضافه شد
اساتید دوره
جست و جوی دوره مورد نظر

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه ثبت نام
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE TOEFL (یکشنبه عصر) یکشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1401/05/02 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE TOEFL (دوشنبه عصر) دوشنبه ­ها عصر ازساعت 17:00 الی 20:15 1401/05/03 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE TOEFL (چهارشنبه عصر) چهارشنبه ­ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1401/05/05 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE TOEFL (پنجشنبه عصر) پنجشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1401/04/30 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE TOEFL (جمعه ظهر) جمعه ها ظهر از ساعت 12:30 الی 15:45 1401/04/31 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL ( یکشنبه صبح ) یکشنبه ها صبح از ساعت 10:00 الی 13:15 1401/05/02 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL ( سه شنبه عصر) سه شنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1401/05/04 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL ( چهارشنبه عصر) چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 17:00 الی 20:15 1401/05/05 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL (پنجشنبه عصر) پنجشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1401/04/30 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL (جمعه عصر) جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1401/04/31 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE TOEFL (شنبه عصر) شنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1401/05/01 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE TOEFL (دوشنبه عصر ) دوشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1401/05/03 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE TOEFL (چهارشنبه عصر) چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1401/05/05 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE TOEFL (پنجشنبه صبح) پنجشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1401/04/30 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE TOEFL (جمعه صبح) جمعه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1401/04/31 9000000 (ریال) مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره