خبر ها

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 192

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 192   شروع دوره: 09-07-94 روز و ساعت برگزاری: چهار هفته اول پنجشنبه ها صبح از ساعت ۸ الی ۱۲:۳۰ و دو هفته بعدی سه شنبه و پنجشنبه

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 191

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 191   شروع دوره: 23-06-94 روز و ساعت برگزاری: دو هفته اول دوشنبه ها صبح از ساعت 8 الی 12:30 و شش هفته بعدی چهارشنبه  ها عصر از ساعت ۱۵ الی ۱۹:۳۰

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 190

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 190   شروع دوره: 20-06- 94 روز و ساعت برگزاری: جمعه ها از ساعت ۱۵ الی ۱۹:۳۰ طول دوره: 8 هفته

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 189

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 189   شروع: 31-05- 94 روز و ساعت برگزاری: 5 هفته اول شنبه ها از ساعت ۸ الی ۱۲:۳۰  و 2 هفته بعدی سه

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 188

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 188   شروع: 22-05- 94   روز و ساعت برگزاری: ۴ هفته اول پنجشنبه ها از ساعت ۸ الی ۱۲:۳۰  و دو هفته بعدی یکشنبه و پنجشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲:۳۰ طول دوره: ۶ هفته

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 187

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading - Writing دوره 187 شروع دوره: 07-05- 94 روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها از ساعت ۸ الی ۱۲:۳۰ طول دوره: ۸ هفته

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 186

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading - Writing دوره 186 شروع دوره: 24-04-94   روز و ساعت برگزاری کلاس : دو هفته اول چهارشنبه ها از ساعت ۸ الی ۱۲:۳۰ و

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 185

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading - Writing دوره 185 شروع دوره: 15-04-94 روز و ساعت برگزاری: دوشنبه ها از ساعت ۸ الی ۱۲:۳۰ طول دوره: ۸ هفته

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 184

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading - Writing دوره 184 شروع دوره: 07-04-94 روز و ساعت برگزاری: یکشنبه ها از ساعت ۸ الی ۱۲:۳۰

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 183

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading - Writing دوره 183 شروع دوره: 23-03-94 روز و ساعت برگزاری: هفته اول شنبه ساعت 15 الی 19:30 و هفت هفته بعدی پن

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 182

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد.  کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading - Writing دوره 182   شروع: 09-03-94 روز و ساعت برگزاری: دو هفته اول شنبه ها و شش هفته بعدی جمعه ها از ساعت 15:00 الی 19:30 طول دوره:

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 181

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس جدید GRE شامل Vocabulary- Reading - Writing دوره 181 شروع: 13 - 02 - 94 روز و ساعت برگزاری: یکشنبه ها از 15:00 الی 19:30 طول دوره: ۸ هفته شهریه کلاس: ۶۲۰۰۰۰۰ ریال   مدرس:

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 180

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading - Writing دوره 180 شروع: 03 - 02 - 94 روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه ها از 8:00 الی 12:30 طول دوره: ۸ هفته شهریه کلاس: ۶۲۰۰۰۰۰ ریال   مدرس:

ادامه خبر
اول ... 6 7 8 9 10 آخر 

دوره های GRE

کلاس GRE دکتر برزآبادی (بخش زبان)

درباره کلاس GRE دکتر برزآبادی (بخش زبان)

کلاس ریاضی GRE

درباره کلاس ریاضی GRE

ثبت نام در دوره ها

جست و جوی دوره مورد نظر

کلاسهای آماده ثبت نام

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
کلاس هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی شامل Vocabulary- Reading – Writing - Critical Reasoning دوره 290 پنجشنبه 7 تیر 1403 از ساعت 09:00 الی 12:00 1403/04/07 3300000 تومان مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره