خبر ها

کلاس ریاضی GRE

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد عنوان:کلاس ریاضی GRE شروع دوره : سه شنبه 18 دی97

ادامه خبر

کلاس ریاضی GRE

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد عنوان:کلاس ریاضی GRE شروع دوره : سه شنبه 6 آذر

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 233

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد شامل Vocabulary- Reading – Writing شروع دوره :پنجشنبه1 آذر 97 طول دوره: 10 هفته

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 232

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد شامل Vocabulary- Reading – Writing شروع دوره : چهارشنبه25 مهر 97

ادامه خبر

کلاس ریاضی GRE

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد عنوان:کلاس ریاضی GRE شروع دوره : سه شنبه 1 آبان 97

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 231

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد شامل Vocabulary- Reading – Writing شروع دوره : یکشنبه1 مهر97

ادامه خبر

کلاس ریاضی GRE

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد عنوان:کلاس ریاضی GRE شروع دوره : سه شنبه 3 مهر

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 230

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد شامل Vocabulary- Reading – Writing شروع دوره : سه شنبه20 شهریور97 طول دوره:

ادامه خبر

کلاس ریاضی GRE

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد عنوان:کلاس ریاضی GRE شروع دوره : سه شنبه 30مرداد

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 229

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد شامل Vocabulary- Reading – Writing شروع دوره : دوشنبه22 مرداد 97 طول دوره: 9 هفته

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 228

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد شامل Vocabulary- Reading – Writing شروع دوره : سه شنبه 9 مرداد 97 طول دوره: 10 هفته

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 227

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد شامل Vocabulary- Reading – Writing شروع دوره : پنجشنبه 28تیر 97

ادامه خبر

کلاس ریاضی GRE

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد عنوان: کلاس ریاضی GRE شروع دوره : سه شنبه 23 مرداد

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 226

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد شامل Vocabulary- Reading – Writing شروع دوره : چهارشنبه 30 خرداد97

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 225

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 225 شروع دوره : 27 اردیبهشت

ادامه خبر

کلاس ریاضی GRE

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد عنوان: کلاس ریاضی GRE شروع دوره : 9 بهمن روز و ساعت برگزاری: شنبه ها و دوشنبه از ساعت 16:00 الی 19:30 جلسه اول دوشنبه 9 بهمن

ادامه خبر
اول ... 6 7 8 9 آخر 

دوره های GRE

کلاس GRE دکتر برزآبادی (بخش زبان)

درباره کلاس GRE دکتر برزآبادی (بخش زبان)

کلاس ریاضی GRE

درباره کلاس ریاضی GRE

ثبت نام در دوره ها

جست و جوی دوره مورد نظر

کلاسهای آماده ثبت نام

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
کلاس هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 279 جمعه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:00 1402/01/18 3200000 تومان مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره