خبر ها

کلاس ریاضی GRE

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد عنوان: کلاس ریاضی GRE شروع دوره : 9 بهمن روز و ساعت برگزاری: شنبه ها و دوشنبه از ساعت 16:00 الی 19:30 جلسه اول دوشنبه 9 بهمن

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 224

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 224 شروع دوره : جمعه 24 فروردین 97 طول دوره: 8 هفته

ادامه خبر

فروش ووچر معتبر آزمون اصلی GRE و TOEFL iBT

TOEFL iBT فروش ووچر-- تومان GRE فروش ووچر --- تومان

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 223

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 223 شروع دوره : 3 اسفند

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 222

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 222 شروع دوره : 29 دی طول دوره: 7 هفته روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها و جمعه ها از س

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 221

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 221 شروع دوره : 16 آذر روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه ها صبح از ساعت 08:00 الی 12:30 طول دوره: 9 هفته شهریه کلاس: 9000000

ادامه خبر

کلاس ریاضی GRE

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد عنوان: کلاس ریاضی GRE شروع دوره : 4 دی روز و ساعت برگزاری: دوشنبه ها از ساعت 16:30 الی 19:30 طول دوره: 5 هفته شهریه کلاس: 3500000 ریال مدرس: خانم بلوری مکان برگزاری کلاس: خیابان وصا

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 220

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 220 شروع دوره : 10 آبان روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها عصر از ساعت 15:00 الی 19:30 طول دوره: 9 هفته شهریه کلاس: 9000000 ریال استاد دوره: آقای دکتر برزآباد

ادامه خبر

کلاس فشرده GRE دکتر برزآبادی دوره 219

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس فشرده GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 219 شروع دوره : 29 شهریور پایان دوره : 29 مهر روز و ساعت برگزاری: شنبه ها و چهارشنبه ها عصر از ساعت 15:00 الی 19:30 طول دوره: 5 هفته شهریه کل

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 218

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 218 شروع دوره : 9 شهریور روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه ها صبح از ساعت 8:00 الی 12:30 طول دوره: 9 هفته شهریه کلاس: 9000000 ریال استاد دوره: آقای دکتر برز

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 217

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 217 شروع دوره : 4 مرداد روز و ساعت برگزاری:چهارشنبه ها ساعت 15 الی 19:15 طول دوره: 8 هفته (تعداد جلسات: 9 جل

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 216

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 216 شروع دوره : 15 تیر پایان دوره : 9 شهریور روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه ها صبح از ساعت 8:00 الی 12:30 طول دوره: 8 هفته شهریه کلاس: 800

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 215

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 215 شروع: 10 خرداد روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها از ساعت 15:00 الی 19:30 طول دوره: 8 هفته شهریه کلاس: 8000000 ریال استاد دوره: آقای دکتر برزآبادی

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 214

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 214 شروع دوره : 1 اردیبهشت 1396 روز و ساعت برگزاری: جمعه ها از ساعت 15:00 الی 19:30 طول دوره: 8 هفته شهریه کلاس: 8000000 ریال استاد دوره: آقای دکتر برزآبادی

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 213

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 213 شروع: 4 اسفند روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها از ساعت 15:00 الی 19:30 طول دوره: 8 هفته شهریه کلاس: 8000000 ریال استاد دوره: آقای دکتر برزآبادی

ادامه خبر

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 212

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing  دوره 212 روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه ها از ساعت 8:00 الی 12:30

ادامه خبر
اول ... 6 7 8 9 10 آخر 

دوره های GRE

کلاس GRE دکتر برزآبادی (بخش زبان)

درباره کلاس GRE دکتر برزآبادی (بخش زبان)

کلاس ریاضی GRE

درباره کلاس ریاضی GRE

ثبت نام در دوره ها

جست و جوی دوره مورد نظر

کلاسهای آماده ثبت نام

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
کلاس هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 281 جمعه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:00 1402/04/02 3200000 تومان مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
کلاس هوشمند – تعاملی ریاضی GRE – دوره 223 سه شنبه ­ها عصر ازساعت 18:00 الی 21:30 1402/03/30 2200000 تومان مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره