اخبار سایت

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 197

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 197 رو..... ادامه مطلب

نکات مهم درباره دوره ترمیک TOEFL ترم تابستان

این دوره مناسب داوطلبانی است که در نظر دارند در آزمون تافل شرکت نمایند. برای شرکت در این دوره داوطلب..... ادامه مطلب

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 71 آقای اعلایی

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی استاد ..... ادامه مطلب

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 70 آقای اعلایی

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی استا..... ادامه مطلب

کلاس فشرده ویژه TOEFL iBT دوازده هفته ای

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. دوره 11 این دوره برای کسانی مناسب است که از نظر زمانی در مضیقه..... ادامه مطلب

کلاسTOEFL iBT فشرده دوره 69

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی اسات..... ادامه مطلب

کلاس IELTS فشرده دوره 27

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. دوره 27 شامل ۶هفته آموزش و تمرین چهار مهارت Writing - Spea..... ادامه مطلب

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 68 آقای اعلایی

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی استا..... ادامه مطلب

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 196

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 196   ..... ادامه مطلب

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 67 آقای اعلایی

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی ا..... ادامه مطلب

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 195

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 195   ..... ادامه مطلب

کلاس IELTS فشرده دوره 26

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. دوره 26 شامل ۶هفته آموزش و تمرین چهار مهارت Writing - Spea..... ادامه مطلب

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 66 آقای اعلایی

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی استا..... ادامه مطلب

کلاسTOEFL iBT فشرده دوره 65

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی اسات..... ادامه مطلب

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 194

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد.   عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 194 ..... ادامه مطلب

کلاسTOEFL iBT فشرده دوره 64

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE استاد و طراح دوره:  آقای اعلایی..... ادامه مطلب

کلاس فشرده ویژه TOEFL iBT دوازده هفته ای

دوره جدید به زودی اعلام می شود. دوره 10 این دوره برای کسانی مناسب است که از نظر زمانی در مضی..... ادامه مطلب

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 193

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 193   ..... ادامه مطلب

کلاس IELTS فشرده دوره 25

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. دوره 25 شامل ۶هفته آموزش و تمرین چهار مهارت Writing - Spea..... ادامه مطلب

نکات مهم درباره دوره ترمیک تافل ترم زمستان

این دوره مناسب داوطلبانی است که در نظر دارند در آزمون تافل شرکت نمایند. برای شرکت در این دوره داوطلب..... ادامه مطلب