اخبار سایت

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 110 آقای اعلایی

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی استا..... ادامه مطلب

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 214

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 214 شر..... ادامه مطلب

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 109

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی مطالب..... ادامه مطلب

دوره پیشرفته گرامر - جمله نویسی - واژگان

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. استاد دوره: آقای دکتر برزآبادی شروع دوره : پنجشنبه 31 فروردین ..... ادامه مطلب

دوره زبان انگلیسی ویژه آزمون دکتری (UTEPT و ...)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. شروع دوره:  چهارشنبه 30 فروردین 96 روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ..... ادامه مطلب

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 108 آقای اعلایی

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی استا..... ادامه مطلب

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 107

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی مطالب..... ادامه مطلب

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 106 آقای اعلایی

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی استا..... ادامه مطلب

کلاس IELTS فشرده دوره 38

دوره 38 شامل ۶هفته آموزش و تمرین چهار مهارت Writing - Speaking - Reading - Listening و د..... ادامه مطلب

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 105

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی اسات..... ادامه مطلب

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 213

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 213 شرو..... ادامه مطلب

کلاس ویژه TOEFL iBT

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد.  دوره 15 این دوره برای کسانی مناسب است که از نظر زمانی در مضیق..... ادامه مطلب

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 104 آقای اعلایی

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی استاد..... ادامه مطلب

نکات مهم درباره دوره ترمیک TOEFL ترم بهار 96

معرفی دوره های ترمیک تافل اینترنتی و دوره های جدید PRE-TOEFL   گروه زبان دکتر برز آبادی از ط..... ادامه مطلب

کلاس IELTS فشرده دوره 37

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. دوره 37 شامل ۶هفته آموزش و تمرین چهار مهارت Writing - Spea..... ادامه مطلب

کلاس TOEFL iBT (پنجشنبه و جمعه) دوره 103

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی اسات..... ادامه مطلب

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 102

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی استا..... ادامه مطلب

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 212

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading – Writing  دوره 212 ر..... ادامه مطلب

کلاس IELTS فشرده دوره 36

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. دوره 36 شامل ۶هفته آموزش و تمرین چهار مهارت Writing - Spea..... ادامه مطلب

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 101

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی استا..... ادامه مطلب