برنامه PRE-IELTS ترم زمستان 98

 13151     1398/08/18-- 16:34:29


دوره ترمیک آیلتس

هدف دوره ترمیک آیلتس آماده‌سازي فراگیران جهت شركت در آزمون بين‌المللي IELTSمي‌باشد.در این راستا دوره ترمیک آیلتس در 2سطح PRE-IELTS و IELTS ارائه می گردد.

طول ترم PRE-IELTS - 9 هفته و به مدت 108 ساعت آموزشی می باشد. فراگیر 3 روز در هفته و هر روز 4 ساعت آموزشی در کلاس شرکت می کند.

آموزش ترمیک آیلتس شامل تدریس چهار بخش آزمون شامل مهارت های

Speaking-Writing-Listening-Reading می باشد و در راستای تقویت چهار مهارت فوق دانش Vocabulary و Grammar نیز به صورت یک کلاس جداگانه تدریس می شود.

در طول دوره PRE-IELTS جزوات مرکز که توسط استاد مدبری (مدیر گروه آیلتس) آماده شده است تدریس میشود.

VOCABULARY & GRAMMAR

LISTENING & SPEAKING

READING & WRITING

SKILLS

یکشنبه عصر از ساعت     16:00 الی 19:15

دوشنبه عصر از ساعت 16:00 الی 19:15

شنبه عصر از ساعت 16:00 الی 19:15

>>>>>>>>

سه شنبه عصر از ساعت     16:00 الی 19:15

سه شنبه صبح از ساعت 9:00 الی 12:15

یکشنبه صبح از ساعت 9:00 الی 12:15

>>>>>>>>

چهارشنبه صبح  از ساعت   09:00 الی 12:15

چهارشنبه عصر از ساعت 16:00 الی 19:15

چهارشنبه عصر از ساعت 16:00 الی 19:15

>>>>>>>>

پنجشنبه ظهر از ساعت 12:45 الی 16:00

پنجشنبه عصر از ساعت 16:00 الی 19:15

پنجشنبه صبح از ساعت 08:30 الی 11:45

>>>>>>>>

جمعه عصر از ساعت 16:00 الی 19:15

جمعه عصر از ساعت 16:00 الی 19:15

جمعه ظهر از ساعت 12:15 الی 15:30

>>>>>>>>

470000   تومان

470000   تومان

470000   تومان

شهریه
>>>>>>>>>

 

برای مشاهده برنامه  آزمون تعیین سطح کلیک کنید

 ترم زمستان 98 

شروع ترم زمستان برای آیلتس : 21 دی 98              پایان ترم زمستان : 23 اسفند 98