معرفی آزمون آنلاین تعیین سطح:

خواهشمندیم اطلاعات زیر را با دقت مطالعه نمایید

1- شامل: چهار مهارت Speaking - Listening – Reading – Writing
• چهار بخش Speaking-Listening – Reading – Writing بصورت آنلاین طبق برنامه انتخابی شما انجام میشود.
2- لینک صفحه آنلاین آزمون تعیین سطح ، 10 ساعت قبل از برگزاری از طریق ایمیل و  پیامک خدمت شما ارسال می گردد.

3-آزمون تعیین سطح آنلاین شما از 7 صبح تاریخ آزمون تا 7 شب همان تاریخ فعال است
4-حتما چک کنید ایمیل و شماره ای که در سایت ثبت کرده اید درست باشد وگرنه نمیتوانید اطلاعات آزمون را دریافت نمایید.
5- آزمون طوری طراحی شده است که برآوردی خوب برای نمره احتمالی شما در آزمون اصلی خواهد بود.

توجه:


الف- هر لحظه در طول 12 ساعت مقرر که آزمون را شروع کنید باید بدون وقفه تا پایان آن را ادامه و آزمون را ارسال کنید (مدت آزمون سه ساعت و نیم است).
ب- امکان جابجایی تاریخ آزمون تعیین سطح به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.
ج- عزیزانی که تعیین سطح های اولیه را ثبت نام می نمایند از انتخاب بیشتری برای کلاس ها برخوردار می باشند.
د- نتایج آزمون ظرف 48 ساعت بر روی سایت در بخش نتایج آزمون تعیین سطح قرار می گیرد.جست و جوی آزمون مورد نظر

آزمون های آماده ثبت نام

نام آزمون زمان برگزاری هزینه ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 12 خرداد 1401 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS جمعه 20 خرداد 1401 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS سه شنبه 31 خرداد 1401 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 9 تیر 1401 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS جمعه 17 تیر 1401 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS دوشنبه 20 تیر 1401 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 23 تیر 1401 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS دوشنبه 27 تیر 1401 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT پنجشنبه 12 خرداد 1401 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT جمعه 20 خرداد 1401 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT سه شنبه 31 خرداد 1401 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT پنجشنبه 9 تیر 1401 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT جمعه 17 تیر 1401 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT دوشنبه 20 تیر 1401 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT پنجشنبه 23 تیر 1401 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT دوشنبه 27 تیر 1401 ریال ثبت نام