معرفی آزمون آنلاین تعیین سطح:

خواهشمندیم اطلاعات زیر را با دقت مطالعه نمایید

1- شامل: چهار مهارت Speaking - Listening – Reading – Writing
• چهار بخش Speaking-Listening – Reading – Writing بصورت آنلاین طبق برنامه انتخابی شما انجام میشود.
2- لینک صفحه آنلاین آزمون تعیین سطح ، 10 ساعت قبل از برگزاری از طریق ایمیل و  پیامک خدمت شما ارسال می گردد.

3-آزمون تعیین سطح آنلاین شما از 7 صبح تاریخ آزمون تا 7 شب همان تاریخ فعال است
4-حتما چک کنید ایمیل و شماره ای که در سایت ثبت کرده اید درست باشد وگرنه نمیتوانید اطلاعات آزمون را دریافت نمایید.
5- آزمون طوری طراحی شده است که برآوردی خوب برای نمره احتمالی شما در آزمون اصلی خواهد بود.

توجه:


الف- هر لحظه در طول 12 ساعت مقرر که آزمون را شروع کنید باید بدون وقفه تا پایان آن را ادامه و آزمون را ارسال کنید (مدت آزمون سه ساعت و نیم است).
ب- امکان جابجایی تاریخ آزمون تعیین سطح به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.
ج- عزیزانی که تعیین سطح های اولیه را ثبت نام می نمایند از انتخاب بیشتری برای کلاس ها برخوردار می باشند.
د- نتایج آزمون ظرف 48 ساعت بر روی سایت در بخش نتایج آزمون تعیین سطح قرار می گیرد.جست و جوی آزمون مورد نظر

آزمون های آماده ثبت نام

نام آزمون زمان برگزاری هزینه ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 27 مرداد 1401 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS جمعه 4 شهریور 1401 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 10 شهریور 1401 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS چهارشنبه 16 شهریور 1401 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 24 شهریور 1401 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 31 شهریور 1401 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS جمعه 8 مهر 1401 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS دوشنبه 18 مهر 1401 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS یکشنبه 24 مهر 1401 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 28 مهر 1401 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT پنجشنبه 27 مرداد 1401 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT جمعه 4 شهریور 1401 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT پنجشنبه 10 شهریور 1401 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT چهارشنبه 16 شهریور 1401 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT پنجشنبه 24 شهریور 1401 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT پنجشنبه 31 شهریور 1401 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT جمعه 8 مهر 1401 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT دوشنبه 18 مهر 1401 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT یکشنبه 24 مهر 1401 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT پنجشنبه 28 مهر 1401 ریال ثبت نام