معرفی آزمون آنلاین تعیین سطح:


1- شامل: چهار مهارت Speaking - Listening – Reading – Writing
• چهار بخش Speaking-Listening – Reading – Writing بصورت آنلاین طبق برنامه انتخابی شما انجام میشود.
2- لینک صفحه آنلاین آزمون تعیین سطح ، یک روز قبل از برگزاری از طریق پیامک خدمت شما ارسال می گردد.
3- آزمون تعیین سطح شما از 8 صبح تاریخ آزمون تا 8 صبح روز بعد فعال است.
4- میتوانید با یوزر و پسوردی که ما تا 5 ساعت قبل از آزمون خدمت شما ارسال میکنیم لاگین کرده و آزمون را شروع نمایید.
5- آزمون طوری طراحی شده است که برآوردی خوب برای نمره احتمالی شما در آزمون اصلی خواهد بود.

توجه:


الف- هر لحظه در طول 24 ساعت مقرر که آزمون را شروع کنید باید بدون وقفه تا پایان آن را ادامه و آزمون را ارسال کنید (مدت آزمون 3 ساعت است).
ب- امکان جابجایی تاریخ آزمون تعیین سطح به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.
ج- عزیزانی که تعیین سطح های اولیه را ثبت نام می نمایند از انتخاب بیشتری برای کلاس ها برخوردار می باشند.
د- نتایج آزمون ظرف 48 ساعت بر روی سایت در بخش نتایج آزمون تعیین سطح قرار می گیرد.جست و جوی آزمون مورد نظر

آزمون های آماده ثبت نام

نام آزمون زمان برگزاری هزینه ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS چهارشنبه 28 آبان 99 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 13 آذر 99 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS جمعه 21 آذر 99 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS سه شنبه 25 آذر 99 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS یکشنبه 30 آذر 99 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 4 دی 99 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS چهارشنبه 10 دی 99 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS دوشنبه 15 دی 99 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 18 دی 99 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT چهارشنبه 28 آبان 99 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT پنجشنبه 13 آذر 99 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT جمعه 21 آذر 99 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT سه شنبه 25 آذر 99 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT یکشنبه 30 آذر 99 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT پنجشنبه 4 دی 99 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT چهارشنبه 10 دی 99 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT دوشنبه 15 دی 99 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT پنجشنبه 18 دی 99 ریال ثبت نام