معرفی آزمون آنلاین تعیین سطح:


1- شامل: چهار مهارت Speaking - Listening – Reading – Writing
• چهار بخش Speaking-Listening – Reading – Writing بصورت آنلاین طبق برنامه انتخابی شما انجام میشود.
2- لینک صفحه آنلاین آزمون تعیین سطح ، یک روز قبل از برگزاری از طریق پیامک خدمت شما ارسال می گردد.
3- آزمون تعیین سطح شما از 8 صبح تاریخ آزمون تا 8 صبح روز بعد فعال است.
4- میتوانید با یوزر و پسوردی که ما تا 5 ساعت قبل از آزمون خدمت شما ارسال میکنیم لاگین کرده و آزمون را شروع نمایید.
5- آزمون طوری طراحی شده است که برآوردی خوب برای نمره احتمالی شما در آزمون اصلی خواهد بود.

توجه:


الف- هر لحظه در طول 24 ساعت مقرر که آزمون را شروع کنید باید بدون وقفه تا پایان آن را ادامه و آزمون را ارسال کنید (مدت آزمون 3 ساعت است).
ب- امکان جابجایی تاریخ آزمون تعیین سطح به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.
ج- عزیزانی که تعیین سطح های اولیه را ثبت نام می نمایند از انتخاب بیشتری برای کلاس ها برخوردار می باشند.
د- نتایج آزمون ظرف 48 ساعت بر روی سایت در بخش نتایج آزمون تعیین سطح قرار می گیرد.جست و جوی آزمون مورد نظر

آزمون های آماده ثبت نام

نام آزمون زمان برگزاری هزینه ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS جمعه 31 مرداد 99 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS چهارشنبه 5 شهریور 99 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 13 شهریور 99 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS جمعه 21 شهریور 99 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS سه شنبه 25 شهریور 99 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS جمعه 28 شهریور 99 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 3 مهر 99 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS چهارشنبه 9 مهر 99 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS سه شنبه 15 مهر 99 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 24 مهر 99 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT جمعه 31 مرداد 99 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT چهارشنبه 5 شهریور 99 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT پنجشنبه 13 شهریور 99 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT جمعه 21 شهریور 99 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT سه شنبه 25 شهریور 99 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT جمعه 28 شهریور 99 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT پنجشنبه 3 مهر 99 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT چهارشنبه 9 مهر 99 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT سه شنبه 15 مهر 99 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT پنجشنبه 24 مهر 99 ریال ثبت نام