معرفی آزمون آنلاین تعیین سطح:


1- شامل: چهار مهارت Speaking - Listening – Reading – Writing
• سه بخش Listening – Reading – Writing بصورت آنلاین طبق برنامه انتخابی شما انجام میشود.
•بخش Speaking بیست و چهار ساعت بعد از آزمون آنلاین در زمانی مشخص و هماهنگ شده به صورت مصاحبه ازطریق Skype صورت می پذیرد.
2- لینک صفحه آنلاین آزمون تعیین سطح ، یک روز قبل از برگزاری از طریق پیامک خدمت شما ارسال می گردد.
3- آزمون تعیین سطح شما از 8 صبح تاریخ آزمون تا 8 صبح روز بعد فعال است.
4- میتوانید با یوزر و پسوردی که ما تا 5 ساعت قبل از آزمون خدمت شما ارسال میکنیم لاگین کرده و آزمون را شروع نمایید ( آزمون اسپیکینگ شما هم فردای آن روز از طریق اسکایپ صورت خواهد گرفت که ساعت دقیق  آن خدمت شما ارسال خواهد شد.)
5- آزمون طوری طراحی شده است که برآوردی خوب برای نمره احتمالی شما در آزمون اصلی خواهد بود.

توجه:


الف- هر لحظه در طول 24 ساعت مقرر که آزمون را شروع کنید باید بدون وقفه تا پایان آن را ادامه و آزمون را ارسال کنید (مدت آزمون 3 ساعت است).
ب- امکان جابجایی تاریخ آزمون تعیین سطح به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.
ج- عزیزانی که تعیین سطح های اولیه را ثبت نام می نمایند از انتخاب بیشتری برای کلاس ها برخوردار می باشند.
د- نتایج آزمون ظرف 48 ساعت بر روی سایت در بخش نتایج آزمون تعیین سطح قرار می گیرد.