معرفی آزمون آنلاین تعیین سطح:

خواهشمندیم اطلاعات زیر را با دقت مطالعه نمایید

1- شامل: چهار مهارت Speaking - Listening – Reading – Writing
• چهار بخش Speaking-Listening – Reading – Writing بصورت آنلاین طبق برنامه انتخابی شما انجام میشود.
2- لینک صفحه آنلاین آزمون تعیین سطح ، 10 ساعت قبل از برگزاری از طریق ایمیل و  پیامک خدمت شما ارسال می گردد.

3-آزمون تعیین سطح آنلاین شما از 7 صبح تاریخ آزمون تا 7 شب همان تاریخ فعال است
4-حتما چک کنید ایمیل و شماره ای که در سایت ثبت کرده اید درست باشد وگرنه نمیتوانید اطلاعات آزمون را دریافت نمایید.
5- آزمون طوری طراحی شده است که برآوردی خوب برای نمره احتمالی شما در آزمون اصلی خواهد بود.

توجه:


الف- هر لحظه در طول 12 ساعت مقرر که آزمون را شروع کنید باید بدون وقفه تا پایان آن را ادامه و آزمون را ارسال کنید (مدت آزمون سه ساعت و نیم است).
ب- امکان جابجایی تاریخ آزمون تعیین سطح به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.
ج- عزیزانی که تعیین سطح های اولیه را ثبت نام می نمایند از انتخاب بیشتری برای کلاس ها برخوردار می باشند.
د- نتایج آزمون ظرف 48 ساعت بر روی سایت در بخش نتایج آزمون تعیین سطح قرار می گیرد.جست و جوی آزمون مورد نظر

آزمون های آماده ثبت نام

نام آزمون زمان برگزاری هزینه ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS دوشنبه 25 مرداد 1400 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 4 شهریور 1400 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS جمعه 12 شهریور 1400 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS دوشنبه 22 شهریور 1400 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS چهارشنبه 31 شهریور 1400 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS پنجشنبه 8 مهر 1400 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS شنبه 10 مهر 1400 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS سه شنبه 20 مهر 1400 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS جمعه 23 مهر 1400 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS دوشنبه 26 مهر 1400 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT دوشنبه 25 مرداد 1400 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT پنجشنبه 4 شهریور 1400 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT جمعه 12 شهریور 1400 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT دوشنبه 22 شهریور 1400 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT چهارشنبه 31 شهریور 1400 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT پنجشنبه 8 مهر 1400 ریال ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT شنبه 10 مهر 1400 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT سه شنبه 20 مهر 1400 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT جمعه 23 مهر 1400 ریال ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT دوشنبه 26 مهر 1400 ریال ثبت نام