کلاس تافل- IELTS -برنامه تعیین سطح
 71851     1397/08/06-- 17:04:13

قوانین تعیین سطح

دپارتمان زبان دکتر برزآبادی براي جذب زبان آموزان جديد در كلاس هاي ترميك تافل و آيلتس اقدام به برگزاري آزمون هاي تعيين سطح مي نمايد. اين آزمون براي تمام ورودي هاي جديد و زبان آموزاني كه بيش از يك ترم غيبت داشته اند الزامي مي باشد.

مدت زمان آزمون تافل سه ساعت و نيم، آيلتس سه ساعت و نيم خواهد بود.
اين مركز از پذيرش زبان آموز در دوره هاي ترميك ، بدون تعيين سطح معذور مي باشد.
شركت در دوره هاي تافل و آيلتس فشرده برای همگان آزاد مي باشد.
دوره هاي تافل و آيلتس فشرده ، مناسب کسانی مي باشد كه حداقل سطح زبانيشان Upper Intermediate و Advanced مي باشد و قصد دارند در انتهاي دوره دو ماهه در آزمون اصلي شركت نمايند.
اين مركز هيچ گونه مسئوليتي در مقابل تعيين سطح هاي موسسه هاي ديگر ندارد و ملاك سطح هر زبان آموز بر اساس نمره كسب شده در آزمون همين مركز مي باشد.
براي شركت در دوره هاي تافل اينترنتي و آيلتس زبان آموزان مي توانند كارنامه اصلي تافل و آيلتس اصلي را ارائه نمايند.
پس از ثبت نام در آزمون تعيين سطح ، در صورتي كه داوطلب نتواند در آزمون شركت نمايد، هزينه به هيچ عنوان بازگردانده نمي شود. در صورت صلاحديد موسسه، داوطلب مي تواند تاريخ ديگر را با اجازه موسسه شركت نمايد.
در روز آزمون به همراه داشتن كارت شناسايي الزامي مي باشد.


پس از مشخص شدن سطح زبان داوطلب، داوطلب مي تواند به صورت اينترنتي ثبت نام نمايد. مسئوليت هرگونه تخلف هنگام ثبت نام اينترنتي متوجه شخص داوطلب مي باشد و موسسه هيچ گونه مسئوليتي در برابر تخلف زبان آموزان در هنگام ثبت نام ندارد و در صورت شروع كلاس از حضور زبان آموز در هر كلاسي غير از دوره مشخص شده در تعيين سطح ممانعت به عمل خواهد آمد و هيچ گونه هزينه اي از طرف آموزشگاه به زبان آموز متخلف باز گردانده نخواهد شد.‎