کلاس ریاضی GRE
 1869     1396/11/27-- 19:20:04

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد

عنوان: کلاس ریاضی GRE
شروع دوره : 9 بهمن

روز و ساعت برگزاری: شنبه ها و دوشنبه از ساعت 16:00 الی 19:30

جلسه اول دوشنبه 9 بهمن جلسه دوم شنبه 14  بهمن
جلسه سوم دوشنبه 16 بهمن جلسه چهارم شنبه 21 بهمن
جلسه پنجم دوشنبه 23 بهمن                          


طول دوره: 3 هفته
شهریه کلاس: 3500000 ریال
مدرس: خانم بلوری

مکان برگزاری کلاس: خیابان وصال شیرازی- کوچه فر دانش- پلاک ۳
درباره دوره:

این کلاس ویژه دانشجویانی است که از دانش ریاضی نسبتا" خوب برخوردارند ولی نیاز دارند که طی جلساتی معین به حل تمرین ها ی این بخش بطور سیستماتیک بپردازند و با زبان ریاضی این بخش ، نوع سوال های متداول از هر مبحث ،نکات و روش های حل مسائل آن آشنا شوند تا بتوانند نمره مورد نظر را کسب کنند. تاکید میشود داشتن دانش نسبتا"  خوب ریاضی شرط بهره گرفتن از کلاس است.

رئوس مطالب:

Arithmetic –

Geometry-

Word Problems-Data Interpretation –

Ratio -Statistics-

Probability- Permutation –Combination-

 

در پایان هر جلسه نیز گزیده ای از سوال های منتخب آن مبحث در اختیار دانشجویان قرارمی گیرد .