ترم تابستان 1396

 5458     1396/11/27-- 19:20:04


زبان آموزان گرامی

برای مشاهده نتایج آزمون پایان ترم تابستان 1396 روی نام کلاس و استاد کلیک نمایید.

PRE-IELTS Reading and Writing یکشنبه صبح

سه شنبه صبح PRE-IELTS Listening and Speaking

PRE-IELTS Reading and Writing شنبه عصر

دوشنبه عصر PRE-IELTS Listening and Speaking

PRE-IELTS نتایج کلی شنبه و دوشنبه عصر

PRE-IELTS نتایج کلی یکشنبه و سه شنبه صبح