ترم پاییز 1395

 3010     1396/11/27-- 19:20:04


زبان آموزان گرامی

برای مشاهده نتایج آزمون پایان ترم پاییز 1395 به پنل کاربری خود مراجعه نمایید.

PRE-TOEFL Listening and Speaking Mr Zarrinmehr Morning class

TOEFL Listening and Speaking Mr Zarrinmehr

PRE-TOEFL Reading and Writing Mr Ahrabi

TOEFL Reading and Writing Mr Aalaee

TOEFL Listening and Speaking Mr Aalaee

TOEFL Reading and Writing Mr Torkamannejad

PRE-TOEFL Reading and Writing Mr Elmi پنجشنبه عصر

چهارشنبه عصر PRE-TOEFL Vocabulary and Grammar Mr Ahrabi

PRE-TOEFL Vocabulary and Grammar Mr Ahrabi چهارشنبه صبح

PRE-TOEFL Vocabulary and Grammar آقای علمی دوشنبه صبح

PRE-TOEFL Vocabulary and Grammar آقای علمی دوشنبه عصر

PRE-TOEFL Reading and Writing Mr Elmi یکشنبه صبح

PRE-TOEFL Reading and Writingخانم جلالی یکشنبه عصر

PRE-TOEFL Vocabulary and Grammar خانم اقلامی یکشنبه عصر

PRE-IELTS Reading and Writing یکشنبه صبح

سه شنبه صبح PRE-IELTS Listening and Speaking

PRE-IELTS Reading and Writing شنبه عصر

دوشنبه عصر PRE-IELTS Listening and Speaking

PRE-TOEFL Listening and Speaking خانم شمس شنبه صبح

PRE-TOEFL Listening and Speaking خانم شمس سه شنبه صبح

PRE-TOEFL Listening and Speaking خانم شمس سه شنبه عصر

PRE-TOEFL Listening and Speaking خانم شمس جمعه عصر