اخبار سایت

کلاس IELTS فشرده دوره 22

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. دوره 22 شامل ۶هفته آموزش و تمرین چهار مهارت Writing - Spea..... ادامه مطلب

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 181

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس جدید GRE شامل Vocabulary- Reading - Writing دوره 1..... ادامه مطلب

کلاسTOEFL iBT فشرده دوره 49

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی استا..... ادامه مطلب

کلاسTOEFL iBT فشرده دوره 48

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی استا..... ادامه مطلب

کلاس GRE دکتر برزآبادی دوره 180

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. عنوان: کلاس GRE شامل Vocabulary- Reading - Writing دوره 180 ..... ادامه مطلب

کلاسTOEFL iBT فشرده دوره 47

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی استا..... ادامه مطلب

کلاسTOEFL iBT فشرده دوره 46

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE   طراح دوره: آقای اعلایی ..... ادامه مطلب

کلاس IELTS فشرده (دوره 21)

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. دوره 21 شامل ۶هفته آموزش و تمرین چهار مهارت Writing - Spea..... ادامه مطلب

آزمون آزمایشی IELTS

IELTS Mock Test ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. برگزار شده مرکز زبان دکتر برزآبادی برگزار ..... ادامه مطلب

کلاس فشرده ویژه TOEFL iBT دوازده هفته ای

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. دوره 6 این دوره برای کسانی مناسب است که از نظر زمانی در مضیقه ..... ادامه مطلب

کلاس تافل- IELTS -برنامه تعیین سطح

قوانین تعیین سطح دپارتمان زبان دکتر برزآبادی براي جذب زبان آموزان جديد در كلاس هاي ترميك تافل و آ..... ادامه مطلب