خبر ها

کلاسTOEFL iBT فشرده دوره 53

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. سه روز در هفته یک ماهه TOEFL iBT INTENSIVE COURSE

ادامه خبر

کلاسTOEFL iBT فشرده دوره 52

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE

ادامه خبر

کلاس فشرده ویژه TOEFL iBT دوازده هفته ای

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. دوره 7 این دوره برای کسانی مناسب است که از نظر زمانی در مضیقه هستند   و می خواهند هر چه سریع تر خود را برای یک نمره خوب در TOEFL iBT آم

ادامه خبر

کلاسTOEFL iBT فشرده دوره 51

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی

ادامه خبر

کلاسTOEFL iBT فشرده دوره 50

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE

ادامه خبر

کلاسTOEFL iBT فشرده دوره 49

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی

ادامه خبر

کلاسTOEFL iBT فشرده دوره 48

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE

ادامه خبر
اول ... 46 47 48 49 50  ... آخر 

دوره های تافل

دوره PRE-TOEFL

درباره دوره PRE-TOEFL

دوره هوشمند - تعاملی TOEFL iBT فشرده

درباره دوره هوشمند - تعاملی TOEFL iBT فشرده

دوره تافل ویژه

درباره دوره تافل ویژه

آزمون های تعیین سطح تافل

جست و جوی آزمون مورد نظر

آزمون های آماده ثبت نام

نام آزمون زمان برگزاری هزینه ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT دوشنبه 25 مرداد 1400 800000 ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT پنجشنبه 4 شهریور 1400 800000 ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT جمعه 12 شهریور 1400 800000 ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT دوشنبه 22 شهریور 1400 800000 ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT چهارشنبه 31 شهریور 1400 800000 ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT پنجشنبه 8 مهر 1400 800000 ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT سه شنبه 20 مهر 1400 800000 ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT جمعه 23 مهر 1400 800000 ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT دوشنبه 26 مهر 1400 800000 ثبت نام

ثبت نام در دوره ها

جست و جوی دوره مورد نظر

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه ثبت نام
کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 243 (آقای اعلایی) شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1400/07/24 16000000 ثبت نام
اساتید دوره
کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 244 (آقای اعلایی) دوشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:30 1400/07/26 16000000 ثبت نام
اساتید دوره
کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 245 (آقای اعلایی) چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:30 1400/07/28 16000000 ثبت نام
اساتید دوره
کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 242 ( آقای شریعت - خانم محمدزاده) چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:30 1400/05/20 16000000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه (دوره 61 ) پنجشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:30 و جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1400/05/07 18000000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
جست و جوی دوره مورد نظر

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه ثبت نام
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE TOEFL یکشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1400/04/27 7000000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE TOEFL دوشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/05/04 7000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE TOEFL چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/04/30 7000000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE TOEFL پنجشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/04/31 7000000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE TOEFL جمعه ها ظهر از ساعت 12:30 الی 15:45 1400/05/01 7000000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL دوشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1400/04/28 7000000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL سه شنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/04/29 7000000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/04/30 7000000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL پنجشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/04/31 7000000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1400/05/01 7000000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE TOEFL چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/04/30 7000000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE TOEFL پنجشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1400/04/31 7000000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE TOEFL دوشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/04/28 7000000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE TOEFL جمعه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1400/05/01 7000000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE TOEFL شنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/05/02 7000000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره