خبر ها

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 79 آقای اعلایی

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی

ادامه خبر

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 78 آقای اعلایی

ظرفیت دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE

ادامه خبر

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 77 آقای اعلایی

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی

ادامه خبر

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 76

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی

ادامه خبر

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 75 آقای اعلایی

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE

ادامه خبر

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 74 آقای اعلایی

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی

ادامه خبر

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 73 آقای اعلایی

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد. TOEFL iBT INTENSIVE COURSE طراح دوره: آقای اعلایی

ادامه خبر
اول ... 46 47 48 49 50  ... آخر 

دوره های تافل

دوره PRE-TOEFL

درباره دوره PRE-TOEFL

دوره هوشمند - تعاملی TOEFL iBT فشرده

درباره دوره هوشمند - تعاملی TOEFL iBT فشرده

دوره تافل ویژه

درباره دوره تافل ویژه

آزمون های تعیین سطح تافل

جست و جوی آزمون مورد نظر

آزمون های آماده ثبت نام

نام آزمون زمان برگزاری هزینه ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT شنبه 10 مهر 1400 800000 ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT دوشنبه 25 مرداد 1400 800000 ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT پنجشنبه 4 شهریور 1400 800000 ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT جمعه 12 شهریور 1400 800000 ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT دوشنبه 22 شهریور 1400 800000 ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT چهارشنبه 31 شهریور 1400 800000 ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT پنجشنبه 8 مهر 1400 800000 ظرفیت تکمیل شده است
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT سه شنبه 20 مهر 1400 800000 ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT جمعه 23 مهر 1400 800000 ثبت نام
آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL iBT دوشنبه 26 مهر 1400 800000 ثبت نام

ثبت نام در دوره ها

جست و جوی دوره مورد نظر

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه ثبت نام
دوره غیر حضوری (آفلاین) بخش نوشتار تافل (Writing) آقای دکتر برزآبادی چهارشنبه 21 مهر از ساعت پنج تا هفت بعد از ظهر 1400/07/21 14000000 ثبت نام
اساتید دوره
کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 248 ( خانم حاجی اسمعیل - خانم فرهی) پنجشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:30 1400/07/01 16000000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 249 ( آقای شریعت - خانم تقوایی) چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:30 1400/07/28 16000000 ثبت نام
اساتید دوره
کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 250 ( آقای شریعت- خانم پازوکی) یکشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1400/08/09 16000000 ثبت نام
اساتید دوره
کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 243 (آقای اعلایی) شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1400/07/24 16000000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 244 (آقای اعلایی) دوشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:30 1400/07/26 16000000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 245 (آقای اعلایی) چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:30 1400/07/28 16000000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه (دوره 66 ) شنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:30 و پنجشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1400/07/17 18000000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه (دوره 65) شنبه ها و پنجشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1400/07/01 18000000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
جست و جوی دوره مورد نظر

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه ثبت نام
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE TOEFL (یکشنبه عصر) یکشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1400/08/02 8000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE TOEFL (دوشنبه عصر) دوشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/08/03 8000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE TOEFL (چهارشنبه عصر) چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/07/28 8000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE TOEFL (پنجشنبه عصر) پنجشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/07/29 8000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE TOEFL (جمعه ظهر) جمعه ها ظهر از ساعت 12:30 الی 15:45 1400/07/30 8000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL ( دوشنبه صبح ) دوشنبه ها صبح از ساعت 10:00 الی 13:15 1400/08/03 8000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL ( سه شنبه عصر) سه شنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/08/04 8000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL ( چهارشنبه عصر) چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/07/28 8000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL (پنجشنبه عصر) پنجشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/07/29 8000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL (جمعه عصر) جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1400/07/30 8000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE TOEFL (شنبه عصر) شنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/08/01 8000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE TOEFL (دوشنبه عصر ) دوشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/08/03 8000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE TOEFL (چهارشنبه عصر) چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/07/28 8000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE TOEFL (پنجشنبه صبح) پنجشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1400/07/29 8000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE TOEFL (جمعه صبح) جمعه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1400/07/30 8000000 ثبت نام
اساتید دوره