درباره دوره های IELTS

درباره دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام در دوره ها

جست و جوی دوره مورد نظر

کلاسهای آماده ثبت نام

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه ثبت نام
دوره هوشمند - تعاملی Vocabulary & Grammar - PRE IELTS سه شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1399/02/02 5200000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره هوشمند - تعاملی Vocabulary & Grammar - PRE IELTS جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1399/02/05 5200000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره هوشمند - تعاملی LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS دوشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1399/02/01 5200000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره هوشمند - تعاملی LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS چهارشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1399/02/03 5200000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره هوشمند - تعاملی READING & WRITING- PRE IELTS شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1399/02/06 5200000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره هوشمند - تعاملی READING & WRITING- PRE IELTS چهارشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1399/02/03 5200000 ثبت نام
اساتید دوره
اولین دوره فشرده غیر حضوری(offline) IELTS ( آقای مدبری ) غیرحضوری 1399/01/27 8500000 ثبت نام
اساتید دوره
کلاس IELTS فشرده دوره 103(آقای طباطبایی فرد) شنبه ها و دوشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1399/02/01 11500000 ثبت نام
اساتید دوره
کلاس IELTS فشرده دوره 101 (خانم مهدیقلیخان) پنجشنبه ها و جمعه ها صبح از ساعت 08:30 الی 12:00 1399/02/04 11500000 ثبت نام
اساتید دوره
کلاس IELTS فشرده دوره 100 (آقای طباطبایی فرد) یکشنبه ها و جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1399/01/24 10500000 ثبت نام
اساتید دوره
کلاس آنلاین IELTS فشرده دوره 102(آقای مدبری) یکشنبه ها و سه شنبه ها عصر از ساعت 17:00 الی 20:30 1399/02/30 11500000 ثبت نام
اساتید دوره
کلاس آنلاین IELTS فشرده دوره 99 (آقای مدبری) پنجشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 و جمعه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:30 1399/01/30 11500000 ثبت نام
اساتید دوره
کلاس حضوری IELTS فشرده دوره 104 (آقای مدبری) شنبه ها و دوشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1399/03/26 11500000 ثبت نام
اساتید دوره