درباره دوره های IELTS

درباره دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام در دوره ها

جست و جوی دوره مورد نظر

کلاسهای آماده ثبت نام

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه ثبت نام
کلاس IELTS فشرده دوره 69 (آقای طباطبایی فرد) یکشنبه ها و جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1397/09/25 9000000 ثبت نام
کلاس IELTS فشرده دوره 68 (آقای مدبری) یکشنبه ها و سه شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1397/10/30 9000000 ظرفیت تکمیل شده است
کلاس IELTS فشرده دوره 67 (آقای طباطبایی فرد) شنبه ها و دوشنبه ها عصر ساعت 16:00 الی 19:30 1397/08/21 9000000 ظرفیت تکمیل شده است
کلاس IELTS فشرده دوره 66 ( آقای رسائی مقدم) پنجشنبه ها و جمعه ها صبح از ساعت 08:30 الی 12:00 1397/09/08 9000000 ثبت نام
کلاس IELTS فشرده دوره 65 (آقای مدبری) شنبه ها و دوشنبه ها عصر ساعت ۱۶ الی ۱۹:۳۰ 1397/10/01 9000000 ظرفیت تکمیل شده است
کلاس IELTS فشرده دوره 63 ( آقای مدبری) یکشنبه ها و سه شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1397/08/29 9000000 ظرفیت تکمیل شده است