درباره دوره های IELTS

درباره دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام در دوره ها

جست و جوی دوره مورد نظر

کلاسهای آماده ثبت نام

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه ثبت نام
کلاس هوشمند - تعاملی IELTS فشرده دوره 113 (آقای طباطبایی فرد) دوشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:30 1399/08/05 12500000 ثبت نام
اساتید دوره
کلاس هوشمند - تعاملی IELTS فشرده دوره 115 (آقای مدبری) پنجشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1399/08/29 14000000 ثبت نام
اساتید دوره