درباره دوره های IELTS

درباره دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام در دوره ها

جست و جوی دوره مورد نظر

کلاسهای آماده ثبت نام

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه ثبت نام
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS سه شنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1399/04/24 5200000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره حضوری LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS دوشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1399/04/23 5200000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS دوشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1399/04/23 5200000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره حضوری READING & WRITING- PRE IELTS یکشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1399/04/22 5200000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1399/04/25 5200000 ثبت نام
اساتید دوره
کلاس هوشمند - تعاملی IELTS فشرده دوره 107 (آقای مدبری) پنجشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1399/04/19 11500000 ثبت نام
اساتید دوره
کلاس حضوری IELTS فشرده دوره 108(آقای طباطبایی فرد) شنبه ها و دوشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1399/05/04 11500000 ثبت نام
اساتید دوره