درباره دوره های IELTS

درباره دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام در دوره ها

جست و جوی دوره مورد نظر

کلاسهای آماده ثبت نام

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه ثبت نام
Vocabulary & Grammar - PRE IELTS یکشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1398/02/01 4200000 ثبت نام
Vocabulary & Grammar - PRE IELTS سه شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1398/02/03 4200000 ثبت نام
Vocabulary & Grammar - PRE IELTS چهارشنبه عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1398/02/04 4200000 ثبت نام
Vocabulary & Grammar - PRE IELTS جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1398/01/30 4200000 ثبت نام
READING & WRITING- Pre IELTS شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1398/01/31 4200000 ثبت نام
READING & WRITING- Pre IELTS یکشنبه ها صبح از ساعت 9:00 الی 12:15 1398/02/01 4200000 ثبت نام
READING & WRITING- Pre IELTS پنجشنبه ها صبح از ساعت 8:30 الی 11:45 1398/01/29 4200000 ثبت نام
READING & WRITING- Pre IELTS پنجشنبه ها ظهر از ساعت 12:45 الی 16:00 1398/01/29 4200000 ثبت نام
READING & WRITING- Pre IELTS جمعه ها ظهر از ساعت 12:15 الی 15:30 1398/01/30 4200000 ثبت نام
LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS دوشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1398/02/02 4200000 ثبت نام
LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS سه شنبه ها صبح از ساعت 9:00 الی 12:15 1398/02/03 4200000 ثبت نام
LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS چهارشنبه عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1398/02/04 4200000 ثبت نام
LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS پنجشنبه ها عصر از ساعت 16:15 الی 19:30 1398/01/29 4200000 ثبت نام
LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1398/01/30 4200000 ثبت نام
کلاس IELTS فشرده دوره 76 (آقای طباطبایی فرد) شنبه ها و دوشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1398/01/24 9500000 ثبت نام
کلاس IELTS فشرده دوره 77 (آقای مدبری) شنبه ها و دوشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1398/02/21 9500000 ثبت نام
کلاس IELTS فشرده دوره 74 ( آقای رسائی مقدم) پنجشنبه ها و جمعه ها صبح از ساعت 08:30 الی 12:00 1398/01/29 9500000 ثبت نام
کلاس IELTS فشرده دوره 75 (آقای مدبری) یکشنبه ها و سه شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1398/01/18 9500000 ظرفیت تکمیل شده است