درباره دوره های IELTS

درباره دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام در دوره ها

جست و جوی دوره مورد نظر

کلاسهای آماده ثبت نام

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه ثبت نام
READING & WRITING- Pre IELTS شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1397/04/23 3600000 ثبت نام
READING & WRITING- Pre IELTS یکشنبه ها صبح از ساعت 9:00 الی 12:15 1397/04/24 3600000 ثبت نام
READING & WRITING- Pre IELTS پنجشنبه ها صبح از ساعت 8:30 الی 11:45 1397/04/21 3600000 ثبت نام
LISTENING & SPEAKING- Pre IELTS دوشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1397/04/25 3600000 ثبت نام
LISTENING & SPEAKING- Pre IELTS سه شنبه ها صبح از ساعت 9:00 الی 12:15 1397/04/26 3600000 ثبت نام
LISTENING & SPEAKING- PRE- IELTS جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1397/04/22 3600000 ثبت نام
Vocabulary & Grammar- PRE-IELTS یکشنبه ها صبح از ساعت 9:00 الی 12:15 1397/04/24 3600000 ثبت نام
Vocabulary & Grammar -PRE-IELTS چهارشنبه عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1397/04/27 3600000 ثبت نام
کلاس IELTS فشرده دوره 53 شنبه ها و دو شنبه ها عصراز ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۳۰ 1397/04/02 8500000 ثبت نام
کلاس IELTS فشرده دوره 52 یکشنبه ها و سه شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1397/03/01 8500000 ثبت نام