درباره دوره های IELTS

درباره دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام در دوره ها

جست و جوی دوره مورد نظر

کلاسهای آماده ثبت نام

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه ثبت نام
کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 124(آقای مدبری) دوشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:30 1400/02/27 15000000 ثبت نام
اساتید دوره
کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 123(آقای مدبری) پنجشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:30 1400/02/02 15000000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS یکشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/01/29 7000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS سه شنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/01/31 7000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS پنجشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/02/02 7000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS دوشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/01/30 7000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS پنجشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1400/02/02 7000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1400/02/03 7000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS سه شنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1400/01/31 7000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/02/01 7000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1400/02/03 7000000 ثبت نام
اساتید دوره