درباره دوره های IELTS

درباره دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام در دوره ها

جست و جوی دوره مورد نظر

کلاسهای آماده ثبت نام

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه ثبت نام
کلاس IELTS فشرده دوره 51 شنبه ها و دو شنبه ها عصراز ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۳۰ 1397/02/01 8500000 ثبت نام
Vocabulary & Grammar PRE-IELTS چهارشنبه عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1397/02/05 3600000 ثبت نام
LISTENING & SPEAKING- Pre IELTS جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1397/01/31 3600000 ثبت نام
LISTENING & SPEAKING- Pre IELTS سه شنبه ها صبح از ساعت 9:00 الی 12:15 1397/02/04 3600000 ثبت نام
LISTENING & SPEAKING- Pre IELTS دوشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1397/02/03 3600000 ثبت نام
READING & WRITING- Pre IELTS پنجشنبه ها صبح از ساعت 8:30 الی 11:45 1397/01/30 3600000 ثبت نام
READING & WRITING- Pre IELTS یکشنبه ها صبح از ساعت 9:00 الی 12:15 1397/02/02 3600000 ثبت نام
READING & WRITING- Pre IELTS شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1397/02/01 3600000 ثبت نام

ارتباط با ما

آدرس : خیابان وصال شیرازی - کوچه فردانش - پلاک 3