درباره دوره های IELTS

درباره دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام در دوره ها

جست و جوی دوره مورد نظر

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه ثبت نام
کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 135(آقای مدبری) چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:30 1400/07/21 16500000 ثبت نام
اساتید دوره
کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 134(آقای مدبری) یکشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1400/07/18 16500000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 133(آقای مدبری) دوشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:30 1400/06/29 16500000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
جست و جوی دوره مورد نظر

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه ثبت نام
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS (شنبه عصر) شنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/08/01 8000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS (چهارشنبه عصر) چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 17:00 الی 20:15 1400/07/28 8000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS (پنجشنبه عصر) پنجشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/07/29 8000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS (جمعه صبح ) جمعه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1400/07/30 8000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS (دوشنبه عصر) دوشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/08/03 8000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS (پنجشنبه صبح) پنجشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1400/07/29 8000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS (پنجشنبه عصر) پنجشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/07/29 8000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS (جمعه عصر) جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1400/07/30 8000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS (یکشنبه صبح) یکشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1400/08/02 8000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS (سه شنبه صبح) سه شنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1400/08/04 8000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS (چهارشنبه عصر) چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/07/28 8000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS (جمعه عصر) جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1400/07/30 8000000 ثبت نام
اساتید دوره