درباره دوره های IELTS

درباره دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام در دوره ها

جست و جوی دوره مورد نظر

کلاسهای آماده ثبت نام

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه ثبت نام
کلاس IELTS فشرده دوره 58 یکشنبه ها و سه شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1397/07/01 8500000 ثبت نام
کلاس IELTS فشرده دوره 57 دوشنبه ها و چهارشنبه ها صبح از ساعت 9:30 الی 13 1397/05/03 8500000 ظرفیت تکمیل شده است
کلاس IELTS فشرده دوره 56 شنبه ها و دوشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1397/06/05 8500000 ظرفیت تکمیل شده است
کلاس IELTS فشرده دوره 55 یکشنبه ها و سه شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1397/05/02 8500000 ظرفیت تکمیل شده است
کلاس IELTS فشرده دوره 54 پنجشنبه ها و جمعه ها صبح از ساعت  09:00  الی 12:30 1397/04/28 8500000 ظرفیت تکمیل شده است