درباره دوره های IELTS

درباره دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام در دوره ها

جست و جوی دوره مورد نظر

کلاسهای آماده ثبت نام

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه ثبت نام
کلاس IELTS فشرده دوره 86 (آقای مدبری) شنبه ها و دوشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1398/06/23 9500000 ثبت نام
اساتید دوره
Vocabulary & Grammar - PRE IELTS یکشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1398/04/30 4200000 ثبت نام
اساتید دوره
Vocabulary & Grammar - PRE IELTS سه شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1398/05/01 4200000 ثبت نام
اساتید دوره
Vocabulary & Grammar - PRE IELTS چهارشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1398/05/02 4200000 ثبت نام
اساتید دوره
Vocabulary & Grammar - PRE IELTS چهارشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1398/05/02 4200000 ثبت نام
اساتید دوره
READING & WRITING- Pre IELTS شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1398/04/29 4200000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
READING & WRITING- Pre IELTS یکشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1398/04/30 4200000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS دوشنبه ها از ساعت 16:00 الی 19:15 1398/04/31 4200000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS سه شنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1398/05/01 4200000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS چهارشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1398/05/02 4200000 ثبت نام
اساتید دوره
LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1398/04/28 4200000 ثبت نام
اساتید دوره
کلاس IELTS فشرده دوره 85 (آقای طباطبایی فرد) یکشنبه ها و جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1398/05/13 9500000 ثبت نام
اساتید دوره
کلاس IELTS فشرده دوره 84 ( آقای رسائی مقدم) پنجشنبه ها و جمعه ها صبح از ساعت 08:30 الی 12:00 1398/05/31 9500000 ثبت نام
اساتید دوره
کلاس IELTS فشرده دوره 83 (آقای مدبری) یکشنبه ها و سه شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1398/05/20 9500000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره