درباره دوره های IELTS

درباره دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام در دوره ها

جست و جوی دوره مورد نظر

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه ثبت نام
کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 189 (آقای مدبری) چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 17:00 الی 20:30 1403/02/05 3750000 تومان ظرفیت باقیمانده 2 نفر
اساتید دوره
جست و جوی دوره مورد نظر

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه ثبت نام
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS (چهارشنبه عصر) چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 17:00 الی 20:15 1403/01/29 1750000 تومان مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS (پنجشنبه عصر) پنجشنبه ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1403/01/30 1750000 تومان مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS (یکشنبه عصر) یکشنبه ­ها عصر ازساعت 17:00 الی 20:15 1403/02/02 1750000 تومان ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS (چهارشنبه عصر ) چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 17:00 الی 20:15 1403/01/29 1750000 تومان مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS (جمعه صبح) جمعه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1403/01/31 1750000 تومان مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS (دوشنبه عصر ) دوشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1403/02/03 1750000 تومان مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS (پنجشنبه عصر) پنجشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1403/01/30 1750000 تومان ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS (جمعه عصر) جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1403/01/31 1750000 تومان مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS (دوشنبه عصر) دوشنبه ­ها عصر ازساعت 17:00 الی 20:15 1403/02/03 1750000 تومان مشاهده اطلاعات دوره و ثبت نام
اساتید دوره