درباره دوره های IELTS

درباره دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام در دوره ها

جست و جوی دوره مورد نظر

کلاسهای آماده ثبت نام

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه ثبت نام
کلاس IELTS فشرده دوره 73 (آقای طباطبایی فرد) یکشنبه ها و جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 1397/12/05 9000000 ثبت نام
کلاس IELTS فشرده دوره 71 ( آقای رسائی مقدم) پنجشنبه ها و جمعه ها صبح از ساعت 08:30 الی 12:00 1397/11/04 9000000 ظرفیت تکمیل شده است
کلاس IELTS فشرده دوره 70 (آقای مدبری) شنبه ها و دوشنبه ها عصر ساعت 16:00 الی 19:30 1397/12/04 9000000 ثبت نام