درباره دوره های IELTS

درباره دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام دوره های IELTS

ثبت نام در دوره ها

جست و جوی دوره مورد نظر

کلاسهای آماده ثبت نام

نام دوره زمان برگزاری شروع دوره هزینه ثبت نام
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS یکشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1400/04/27 7000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS سه شنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/04/29 7000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/04/30 7000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS پنجشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/04/31 7000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS دوشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/04/28 7000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS پنجشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1400/04/31 7000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS پنجشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/04/31 7000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING -PRE IELTS جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1400/05/01 7000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS یکشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1400/04/27 7000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS سه شنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15 1400/04/29 7000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15 1400/04/30 7000000 ثبت نام
اساتید دوره
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15 1400/05/01 7000000 ثبت نام
اساتید دوره
کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 127(آقای مدبری) پنجشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:30 1400/04/17 15000000 ثبت نام
اساتید دوره
کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 126(آقای مدبری) سه شنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:30 1400/03/25 15000000 ظرفیت تکمیل شده است
اساتید دوره