ثبت نام دوره آموزشی

LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL
1398/07/30
سه شنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15
4700000 ریال
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
خانم زمزم کسائیان : LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL
SIDEBAR