ثبت نام دوره آموزشی

LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL
1398/08/03
جمعه ها صبح از ساعت 8:30 الی 11:45
4700000 ریال
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
آقای نعمتی : READING & WRITING- PRE TOEFL
SIDEBAR