ثبت نام دوره آموزشی

نام دوره

دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE TOEFL (چهارشنبه عصر)
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE TOEFL (چهارشنبه عصر)

تاریخ شروع دوره

1403/01/29
1403/01/29

زمان برگزاری

چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15
چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15

هزینه دوره

1750000 تومان
1750000 تومان

طول دوره

9 هفته
9 هفته

انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 10% امکان پذیر است
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
این دوره فقط برای زبان آموزانی است که در تعیین سطح مرکز شرکت کرده و نمره قبولی را کسب نموده اند. در غیر اینصورت ثبت نام شما لغو می شود .

اساتید دوره

آقای دکتر بعثت علمی : Vocabulary & Grammar - PRE TOEFL
SIDEBAR