ثبت نام دوره آموزشی

نام دوره

دوره آنلاین READING & WRITING- PRE TOEFL (پنجشنبه صبح)
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE TOEFL (پنجشنبه صبح)

تاریخ شروع دوره

1403/01/30
1403/01/30

زمان برگزاری

پنجشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15
پنجشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15

هزینه دوره

1750000 تومان
1750000 تومان

طول دوره

9 هفته
9 هفته

انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 10% امکان پذیر است
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
این دوره فقط برای زبان آموزانی است که در تعیین سطح مرکز شرکت کرده و نمره قبولی را کسب نموده اند. در غیر اینصورت ثبت نام شما لغو می شود .

اساتید دوره

خانم مریم اقلامی : READING & WRITING- PRE TOEFL
SIDEBAR