ثبت نام دوره آموزشی

نام دوره

دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING-PRE TOEFL (یکشنبه صبح)
دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING-PRE TOEFL (یکشنبه صبح)

تاریخ شروع دوره

1403/02/02
1403/02/02

زمان برگزاری

یکشنبه ها صبح از ساعت 10:00 الی 13:15
یکشنبه ها صبح از ساعت 10:00 الی 13:15

هزینه دوره

1750000 تومان
1750000 تومان

طول دوره

9 هفته
9 هفته

انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 10% امکان پذیر است
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
این دوره فقط برای زبان آموزانی است که در تعیین سطح مرکز شرکت کرده و نمره قبولی را کسب نموده اند. در غیر اینصورت ثبت نام شما لغو می شود .

اساتید دوره

خانم مهسا شمس : LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL
SIDEBAR