ثبت نام دوره آموزشی

نام دوره

دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS (جمعه عصر)
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS (جمعه عصر)

تاریخ شروع دوره

1402/08/05
1402/08/05

زمان برگزاری

جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15
جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15

هزینه دوره

1400000 تومان
1400000 تومان

طول دوره

9 هفته
9 هفته

انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 10% امکان پذیر است
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
این دوره فقط برای زبان آموزانی است که در تعیین سطح مرکز شرکت کرده و نمره قبولی را کسب نموده اند. در غیر اینصورت ثبت نام شما لغو می شود .

اساتید دوره

آقای علیرضا غفاری : Vocabulary & Grammar - PRE IELTS
SIDEBAR