ثبت نام دوره آموزشی

نام دوره

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 171 (آقای مدبری)
کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 171 (آقای مدبری)

تاریخ شروع دوره

1402/03/24
1402/03/24

زمان برگزاری

چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 17:00 الی 20:30
چهارشنبه ­ها عصر ازساعت 17:00 الی 20:30

هزینه دوره

3000000 تومان
3000000 تومان

طول دوره

9 هفته
9 هفته

انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 10% امکان پذیر است
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است

اساتید دوره

آقای بهرام مدبری : کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده
SIDEBAR