ثبت نام دوره آموزشی

نام دوره

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 170 (آقای مدبری)
کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 170 (آقای مدبری)

تاریخ شروع دوره

1402/03/04
1402/03/04

زمان برگزاری

پنجشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:30
پنجشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:30

هزینه دوره

3000000 تومان
3000000 تومان

طول دوره

9 هفته
9 هفته

انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 10% امکان پذیر است
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است

اساتید دوره

آقای بهرام مدبری : کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده
SIDEBAR