ثبت نام دوره آموزشی

نام دوره

دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS (چهارشنبه صبح)
دوره آنلاین READING & WRITING- PRE IELTS (چهارشنبه صبح)

تاریخ شروع دوره

1401/10/28
1401/10/28

زمان برگزاری

چهارشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15
چهارشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15

هزینه دوره

1000000 تومان
1000000 تومان

طول دوره

9 هفته
9 هفته

انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 10% امکان پذیر است
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
این دوره فقط برای زبان آموزانی است که در تعیین سطح مرکز شرکت کرده و نمره قبولی را کسب نموده اند. در غیر اینصورت ثبت نام شما لغو می شود .

اساتید دوره

خانم معصومه انصاری : READING & WRITING- PRE IELTS
SIDEBAR