ثبت نام دوره آموزشی

دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE TOEFL (یکشنبه عصر)
1401/11/02
یکشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:15
10000000 ریال
9 هفته
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
این دوره فقط برای زبان آموزانی است که در تعیین سطح مرکز شرکت کرده و نمره قبولی را کسب نموده اند. در غیر اینصورت ثبت نام شما لغو می شود .
خانم مریم اقلامی : Vocabulary & Grammar - PRE TOEFL
SIDEBAR