ثبت نام دوره آموزشی

دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE TOEFL (جمعه ظهر)
1401/10/30
جمعه ها ظهر از ساعت 12:30 الی 15:45
1000000 تومان
9 هفته
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
این دوره فقط برای زبان آموزانی است که در تعیین سطح مرکز شرکت کرده و نمره قبولی را کسب نموده اند. در غیر اینصورت ثبت نام شما لغو می شود .
آقای بعثت علمی : Vocabulary & Grammar - PRE TOEFL
SIDEBAR