ثبت نام دوره آموزشی

دوره آنلاین LISTENING & SPEAKING - PRE TOEFL ( یکشنبه ظهر)
1401/11/02
یکشنبه ها ظهر از ساعت 12:30 الی 15:45
1000000 تومان
9 هفته
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
این دوره فقط برای زبان آموزانی است که در تعیین سطح مرکز شرکت کرده و نمره قبولی را کسب نموده اند. در غیر اینصورت ثبت نام شما لغو می شود .
خانم مهسا شمس : LISTENING & SPEAKING -PRE TOEFL
SIDEBAR