ثبت نام دوره آموزشی

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 157 (آقای مدبری)
1401/07/17
یکشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:30
23000000 ریال
9 هفته
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
آقای بهرام مدبری : کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده
SIDEBAR