ثبت نام دوره آموزشی

نام دوره

دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS (جمعه صبح )
دوره آنلاین Vocabulary & Grammar - PRE IELTS (جمعه صبح )

تاریخ شروع دوره

1401/08/06
1401/08/06

زمان برگزاری

جمعه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15
جمعه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:15

هزینه دوره

1000000 تومان
1000000 تومان

طول دوره

9 هفته
9 هفته

انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 10% امکان پذیر است
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
این دوره فقط برای زبان آموزانی است که در تعیین سطح مرکز شرکت کرده و نمره قبولی را کسب نموده اند. در غیر اینصورت ثبت نام شما لغو می شود .

اساتید دوره

خانم درسا مهدیقلیخان : Vocabulary & Grammar - PRE IELTS
SIDEBAR