ثبت نام دوره آموزشی

کلاس هوشمند - تعاملی تافل iBT ویژه
1400/04/17
شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30 و پنجشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:30
16500000 ریال
0 هفته
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
آقای بهرام مدبری : READING & WRITING
آقای امیرحسین نوبریان : LISTENING & SPEAKING
SIDEBAR