ثبت نام دوره آموزشی

کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده دوره 126(آقای مدبری)
1400/03/25
سه شنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:30
15000000 ریال
0 هفته
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
آقای بهرام مدبری : کلاس هوشمند-تعاملی IELTS فشرده
SIDEBAR