ثبت نام دوره آموزشی

دوره هوشمند – تعاملی GRE آقای دکتر برزآبادی شامل Vocabulary- Reading – Writing دوره 251
1399/05/02
پنجشنبه ها صبح از ساعت 09:00 الی 12:00
11000000 ریال
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
آقای دکتر داوود برزآبادی : Vocabulary- Reading – Writing
SIDEBAR