ثبت نام دوره آموزشی

کلاس هوشمند – تعاملی ریاضی GRE
1399/04/20
جمعه ها عصر از ساعت 16:00 الی 18:30
8000000 ریال
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
آقای نوری : کلاس هوشمند - تعاملی ریاضی GRE
خانم فراهانی : کلاس هوشمند - تعاملی ریاضی GRE
SIDEBAR