ثبت نام دوره آموزشی

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 214 (آقای زرین مهر)
1399/05/01
چهارشنبه ها عصر از ساعت 16:30 الی 19:00
11000000 ریال
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
آقای سام زرین مهر : کلاس هوشمند - تعاملی تافل
SIDEBAR