ثبت نام دوره آموزشی

دوره حضوری READING & WRITING- PRE TOEFL
1399/04/23
دوشنبه ­ها عصر ازساعت 16:00 الی 19:15
5200000 ریال
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
آقای بعثت علمی : دوره حضوری READING & WRITING- PRE TOEFL
SIDEBAR