ثبت نام دوره آموزشی

کلاس هوشمند - تعاملی تافل فشرده دوره 206(آقای اعلایی)
1399/04/21
شنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 18:30
11000000 ریال
انصراف و جابجایی کلاس تنها تا 72ساعت قبل از شروع دوره با کسر 12.5% امکان پذیر است
آقای حامد اعلایی : کلاس هوشمند - تعاملی تافل
SIDEBAR